Drukuj

Formalne kryteria kwalifikacji kandydatów na członków Sektorowej Rady Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (SRTCB)

Członek SR musi spełniać nast. kryt. formalne:

Kandydatami na członków SRTCB mogą być przedstawiciele:

Merytoryczne kryteria kwalifikacji kandydatów na członków SRTCB

Spośród wskazanych kryteriów merytorycznych kandydat na członka SRTCB powinien spełniać co najmniej jedno kryterium: