Drukuj

Serdeczne podziękowania dla p. Magdaleny Polak za jej dotychczasową pracę w funkcji przewodniczącej Komitetu ds. systemu edukacji, w tym szkolnictwa branżowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze składami Komitetów.

 

Komitety Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo
Oznaczenie komitetu Nazwa komitetu Realizacja zadań projektu Obszar działania Prezydium Komitetu
K.01 Komitet ds. strategii, programu działania oraz działań komunikacyjnych Rady Zadanie 1 i 3

Zarządzanie całokształtem prac Rady, jej strategią, programem i planem działania.


Prowadzenie prac związanych z działalności informacyjną, komunikacyjną, wydawniczą, publikacyjną, edukacyjną itp. Rady.

Beata Ostrowska – Przewodnicząca
 
Wiceprzewodniczący:
Tomasz Chomicki
Mirosław Śmiałek
K.02 Komitet ds. badań i analiz potrzeb kompetencyjnych branży  Zadanie 2 i 4 Prowadzenie prac analitycznych i badawczych w zakresie potrzeb kompetencyjnych branży, określanie potrzeb w perspektywie krótkoterminowej, średnioterminowej i długoterminowej. Bogusław Dębski – Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący:
Piotr Jakubowski
Beata Ostrowska
K.03 Komitet ds. rozwoju i certyfikacji kompetencji branżowych Zadanie 2 i 4

Prowadzenie analiz, formułowanie wniosków, proponowanie rozwiązań dotyczących rozwoju kompetencji technologicznych, tzw. twardych, w tym architektonicznych, sprzętowych, sieciowych, softwarowych.

Prowadzenie analiz, formułowanie wniosków, proponowanie rozwiązań dotyczących rozwoju tzw. kompetencji miękkich, w tym zarządczych na różnych poziomach tj. zespołu, procesu, produktu, proceder, projektu, działu, organizacji itp.

Prowadzenie analiz i formułowanie wniosków, a także proponowanie rozwiązań w zakresie oceny, certyfikowania, potwierdzania kompetencji w branży.

Jarosław Pazgrat – Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący:
Adam Dzwonkowski
Jacek Falkiewicz
Sławomir Smugowski
K.04 Komitet ds. edukacji, w tym szkolnictwa branżowego Zadanie 2 i 4

Prowadzenie analiz, formułowanie wniosków  wszelkich funkcjonujących modeli kształcenia kompetencji w branży, ich współzależności, spójności, efektywności; formułowanie wniosków modyfikacyjnych poszczególnych modeli w systemie.

Prowadzenie analiz, formułowanie wniosków, proponowanie rozwiązań dotyczących rozwoju poszczególnych mechanizmów kształcenia kompetencji w branży, we wszelkich obszarach systemów edukacji formalnej i pozaformalnej.

Sławomir Smugowski – Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący:
Bogusław Dębski
Krzysztof Krassowski

Magdalena Polak
Marcin Kolasiński
Robert Lachowiecki

 

K.05 Komitet ds. rozwiązań legislacyjnych branży Zadanie 2 Prowadzenie analiz i formułowanie wniosków w zakresie rozwiązań prawnych na poziomie ustaw i rozporządzeń oraz prawa UE, w powiazaniu z wnioskami i zaleceniami pozostałych Komitetów. Grażyna Szpor - Przewodnicząca
 
Wiceprzewodniczący:
Xawery Konarski
Arwid Mednis

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą ekspertów przyjętych do komitetów Rady SRTCB.

 

 Eksperci Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, w Komitetach
K.01 K.02 K.03 K.04 K.05
Komitet ds. strategii, programu działania oraz działań komunikacyjnych Komitet ds. badań i analiz potrzeb kompetencyjnych branży Komitet ds. rozwoju i certyfikacji kompetencji branżowych Komitet ds. edukacji, w tym szkolnictwa branżowego Komitet ds. rozwiązań legislacyjnych branży
Eksperci SRTCB Eksperci SRTCB Eksperci SRTCB Eksperci SRTCB Eksperci SRTCB

Marek Ostanek
Andrzej Paszkiewicz
Marek Bolanowski

Adam Tatarowski
Arkadiusz Banasik
Andrzej Paszkiewicz
Marek Bolanowski

Rafał Sanecki
Piotr Łukawski
Rafał Kołodziejczyk
Maciej Smyk
Tomasz Stojek
Grzegorz Bliźniuk
Robert Ostrowski
Arkadiusz Banasik

Artur Rudnicki
Marcin Spisak
Robert Ostrowski
Arkadiusz Banasik

Piotr Marek Balcerzak
Marta Brzoza
Krzysztof Świtała
Ewa Marzec
Michał Wódczak
Bogdan Fischer
Jerzy Cytowski
Marek Michalski
Mariusz Busiło
Roman Bieda
Bogumił Szmulik
Katarzyna Urbańska
Małgorzata Ganczar
Karol Dobrzeniecki
Aleksandra Monarcha-Matlak
Andrzej Wójcik
Karol Warzecki

 

Grupy robocze działające ad hoc nad opracowaniami Rady

W skład grup roboczych wchodzą doraźnie Członkowie Komitetów Rady, a także  w razie potrzeby, dopraszani są zewnętrzni eksperci. Dotychczasowe grupy robocze:

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Komitetów Rady SRTCB.

Loading...