Drukuj

Zadania Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo to m.in:

  1. rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze,
  2. współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,
  3. określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze oraz zlecanie ww. badań,
  4. identyfikacja potrzeb tworzenia i modyfikacji sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji,
  5. przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
  6. przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze,
  7. obsługę procesu realizacji działania 2.21 typ 4 POWER (Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Rad), w szczególności opracowanie oraz aktualizację rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem (link).

Loading...