Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Pierwsze, Inauguracyjne Posiedzenie Rady ds Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo odbyło się w dniu 23 kwietnia 2020 roku.

Po tym jak w dniu 23 kwietnia 2020 r. Rada SRTCB wybrała władze, spośród swojego 33 osobowego grona Członków Rady, obecnie uruchamiana jest praca jej wewnętrznych struktury merytorycznych w celu realizacji założonych planów działania. Wybrane Prezydium Rady to:

Wiesław Paluszyński – Przewodniczący Rady

oraz Wiceprzewodniczący: Tomasz Chomicki, Paweł Kostkiewicz, Wojciech Maciejczak, Beata Ostrowska, Jarosław Pazgrat, Magdalena Polak, Grażyna Szpor.

Rada podjęła decyzję o utworzeniu merytorycznych Komitetów Rady, realizujących jej cele i zadania, w zakresach: analiz i badań luk kompetencyjnych, systemu edukacji i kształcenia, rozwiązań legislacyjnych, rozwoju i certyfikacji kompetencji branżowych. Tworzonym aktualnie komitetom przewodniczą: Beata Ostrowska, Grażyna Szpor, Magdalena Polak, Jarosław Pazgrat, Bogusław Dębski.

Całość Projektu realizowana jest wspólnie przez PTI oraz PIIT. Zarządzanie i nadzór nad projektem realizowane jest przez Grupę Sterującą której przewodniczy Włodzimierz Marciński, Członek Zarządu Głównego PTI.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020