Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Skład Rady

 1. Mariusz Rasz, Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie
 2. Magdalena Polak, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
 3. Krzysztof Krassowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 4. Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 5. Maciej Kiedrowicz, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 6. Maciej Tadeusz Rogalski, Uczelnia Łazarskiego
 7. Arwid Mednis, Uniwersytet Warszawski
 8. Marcin Przemysław Kolasiński, Intel Technology Poland
 9. Sławomir Marek Smugowski, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
 10. Wojciech Maciejczak, Orange Polska S.A.
 11. Sylwia Pacewicz, P4 Sp. z o.o. 
 12. Mirosław Śmiałek, Polkomtel Sp. z o.o.
 13. Sławomir Pietrzyk, IS-Wireless
 14. Tomasz Chomicki, SAMSUNG Electronics Polska Sp. z.o.o.
 15. Jarosław Mariusz Pazgrat, MCX Pro
 16. Jacek Falkiewicz, Ericsson Sp. z o.o.
 17. Adam Dzwonkowski, Microsoft Polska Sp. z o.o.
 18. Piotr Paweł Jakubowski, Google Cloud Polska Sp. z o.o.
 19. Xawery Michał Konarski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Spółka jawna
 20. Robert Piotr Lachowiecki, Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o.
 21. Łukasz Mickiewicz, Krajowy Sekretariat Łączności NSZZ Solidarność
 22. Beata Anna Ostrowska, Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Łodzi, BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej
 23. Paweł Kostkiewicz, NASK PIB, Państwowy Instytut Badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji
 24. Bogusław Olgierd Dębski, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 25. Paweł Józefacki, Urząd Komunikacji Elektronicznej
 26. Janusz Żmudziński, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 27. Adam Waldemar Siewicz, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej oraz Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji
 28. Grzegorz Andrzej Janczyk, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
 29. Wiesław Jacek Paluszyński, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 30. Piotr Krawiec, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
 31. Monika Drzymulska-Dereda, Instytut Badań Edukacyjnych
 32. Emilia Załuska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - w trakcie procedury powołania
 33. Anna Czacharowska-Rybkowska, Cisco Systems Poland
 34. Sławomir Kumka, IBM Polska Sp. z o.o. 

Rada podjęła decyzję o utworzeniu merytorycznych Komitetów Rady, realizujących jej cele i zadania, w zakresach: analiz i badań luk kompetencyjnych, systemu edukacji i kształcenia, rozwiązań legislacyjnych, rozwoju i certyfikacji kompetencji branżowych. Tworzonym aktualnie komitetom przewodniczą: Beata Ostrowska, Grażyna Szpor, Sławomir Smugowski, Jarosław Pazgrat, Bogusław Dębski.

Dokumenty dotyczące przystąpienia do Komitetów

 1. Deklaracja przystąpienia do Komitetu SRTCB + Oświadczenie RODO (doc)
 2. Deklaracja przystąpienia do Komitetu SRTCB + Oświadczenie RODO (pdf)

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020