Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Skład Rady

 1. Mariusz Rasz, Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie
 2. Magdalena Polak, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
 3. Krzysztof Krassowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 4. Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 5. Maciej Kiedrowicz, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 6. Maciej Tadeusz Rogalski, Uczelnia Łazarskiego
 7. Arwid Mednis, Uniwersytet Warszawski
 8. Marcin Przemysław Kolasiński, Intel Technology Poland
 9. Sławomir Marek Smugowski, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
 10. Wojciech Maciejczak, Orange Polska S.A.
 11. Mariusz Sepczuk, P4 Sp. z o.o. - w trakcie procedury odwołania
 12. Sylwia Pacewicz, P4 Sp. z o.o. - w trakcie procedury powołania
 13. Mirosław Śmiałek, Polkomtel Sp. z o.o.
 14. Sławomir Pietrzyk, IS-Wireless
 15. Tomasz Chomicki, SAMSUNG Electronics Polska Sp. z.o.o.
 16. Jarosław Mariusz Pazgrat, MCX Pro
 17. Jacek Falkiewicz, Ericsson Sp. z o.o.
 18. Adam Dzwonkowski, Microsoft Polska Sp. z o.o.
 19. Piotr Paweł Jakubowski, Google Cloud Polska Sp. z o.o.
 20. Xawery Michał Konarski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Spółka jawna
 21. Robert Piotr Lachowiecki, Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o.
 22. Łukasz Mickiewicz, Krajowy Sekretariat Łączności NSZZ Solidarność
 23. Beata Anna Ostrowska, Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Łodzi, BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej
 24. Paweł Kostkiewicz, NASK PIB, Państwowy Instytut Badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji
 25. Bogusław Olgierd Dębski, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 26. Radosław Hubert Michałek, Urząd Komunikacji Elektronicznej – w trakcie procedury odwołania
 27. Paweł Józefacki, Urząd Komunikacji Elektronicznej – w trakcie procedury powołania
 28. Janusz Żmudziński, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 29. Adam Waldemar Siewicz, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej oraz Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji
 30. Grzegorz Andrzej Janczyk, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
 31. Wiesław Jacek Paluszyński, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 32. Piotr Krawiec, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
 33. Monika Drzymulska-Dereda, Instytut Badań Edukacyjnych
 34. Emilia Załuska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - w trakcie procedury powołania
 35. Anna Czacharowska-Rybkowska, Cisco Systems Poland
 36. Maria Thun-Janowska, IBM Polska Sp. z o.o. – w trakcie procedury odwołania
 37. Sławomir Kumka, IBM Polska Sp. z o.o. - w trakcie procedury powołania

Rada podjęła decyzję o utworzeniu merytorycznych Komitetów Rady, realizujących jej cele i zadania, w zakresach: analiz i badań luk kompetencyjnych, systemu edukacji i kształcenia, rozwiązań legislacyjnych, rozwoju i certyfikacji kompetencji branżowych. Tworzonym aktualnie komitetom przewodniczą: Beata Ostrowska, Grażyna Szpor, Sławomir Smugowski, Jarosław Pazgrat, Bogusław Dębski.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020