Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Publikacje/raporty

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem cyberbezpieczeństwa. Poradnik znajduje się do pobrania pod Linkiem.

Loading...

Zachęcamy do lektury raportu „Pokolenia – solidarni w rozwoju”, wydanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundację im. Stefana Batorego, gdzie pokazano zagrożenia i wyzwania w rozwoju Polski oraz przedstawiono alternatywną wobec obecnej wizję polityki gospodarczej.

Zdaniem autorów raportu źródłem problemów są zmiany demograficzne a tych nie rozwiążą transfery faworyzujące określone grupy. Trzeba znaleźć sposoby, aby potencjał wszystkich grup był wykorzystany. Większe świadczenia nie załatwią takich kwestii jak deficyt usług opiekuńczych czy konieczna zmiana modelu edukacji. Niezbędne jest stabilne inwestowanie w podnoszenie kompetencji osób na różnych etapach życia.

 

W raporcie pojawiają się także m.in. kwestie polityki równościowej i postulat poprawy sytuacji kobiet i rodziny.

Źródło: DGP, 15.11.2021

 

Raport: https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/Raport-pokolenia.pdf

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem cyberbezpieczeństwa. Poradnik znajduje się do pobrania pod Linkiem.

Loading...

Zapraszamy do zapoznania się z raportem UKE dotyczącym stanu rynku telekomunikacyjnego w Polsce (link).

Loading...

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo przygotowały drugą edycję raportu pt. „Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa”. Efektem prac są zbiorcze wyniki z badania dotyczącego działań antycovidowych w sektorach: Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Loading...

Zapraszamy do zapoznania się z raportem PIIT dotyczącym stanu rynku IT i telekomunikacyjnego (link).

Loading...

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020