Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo w zakresie utworzenia/aktualizacji sektorowej ramy kwalifikacji przyjętych Uchwałą Rady nr 15e/SRTCB/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. opracowane na podstawie przeprowadzonych analiz aktualnej Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Telekomunikacji oraz wniosków wypracowanych w toku prac eksperckich.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Loading...

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, na podstawie przeprowadzonych analiz sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, zarekomendowała udzielanie wsparcia szkoleniowo-doradczego, w ramach Działania 2.21 PO WER

Działanie ma na celu poprawę dopasowania kompetencji do zdiagnozowanych potrzeb sektora, poprzez realizację usług rozwojowych, wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji, których szczegółowy zakres jest określony w Rekomendacja Nr 2/20202 Sektorowej Rady Ds. Kompetencji Telekomunikacja I Cyberbezpieczeństwo.

Wysokie znaczenie sektora TCB

Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa (TCB) ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa i gospodarki, co dobrze widać zwłaszcza w sytuacjach nadzwyczajnych, jak np. w czasie epidemii COVID-19. Nowoczesna, stabilna i odpowiednio zabezpieczona infrastruktura telekomunikacyjna zapewnia nieprzerwane i efektywne funkcjonowanie struktur państwa i prowadzenie biznesu. Sieci telekomunikacyjne stały się również głównym medium wymiany informacji. Infrastruktura telekomunikacyjna ma więc największy wpływ na transformację cyfrową całej gospodarki. Jest to też branża, w której od kilku czy kilkunastu lat można zaobserwować następowanie bardzo dynamicznych zmian technologicznych. To oczywiście implikuje równie dynamiczne zmiany na rynku pracy w tym sektorze, szczególnie jeśli chodzi o zapotrzebowanie na określone kompetencje i kwalifikacje, dostosowane do obecnych wymagań pracodawców.

Rodzaje zidentyfikowanych kompetencji

Rada dokonała identyfikacji potrzeb w zakresie kluczowych kwalifikacji i kompetencji specjalistycznych (tzw. twardych) z obszaru telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, w tym również transferowalnych (które można przenosić z jednego sektora do drugiego), a także tzw. kompetencji miękkich, w tym społecznych, komunikacyjnych, biznesowych czy językowych. Wzięła przy tym pod uwagę prognozy dotyczące głównych technologicznych trendów rozwojowych oraz opinie ekspertów i pracodawców z sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Według ekspertów No Fluff Jobs, w obszarze najbardziej pożądanych kompetencji pozatechnicznych są i będą bardzo istotne m.in. kompetencje miękkie w zakresie komunikacji, obsługi klienta czy zarządzania projektami, ważne zarówno w pracy zdalnej, jak i normalnej pracy w biurze, a także kompetencje społeczne jak praca w zespole czy budowanie i zarządzanie zespołem. Coraz bardziej istotną kompetencją miękką staje się również radzenie sobie ze stresem. Absolutnie kluczowa i niezbędna jest też znajomość specjalistycznych języków obcych.

Złożoność struktury rynku pracy w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa oraz szybko następujące zmiany technologiczne sprawiają, że trudno jest szczegółowo prognozować zapotrzebowanie na konkretne kwalifikacje i kompetencje w dłuższej perspektywie czasowej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada przyjęła Uchwałę, w dniu 14.10.2020, ws. przyjęcia Korekty Rekomendacji Nadzwyczajnej Nr 1A, opracowanej w dniu 17.09.2020.

Wypracowane i przyjęte opracowanie będzie podstawą do dalszych działań rozwojowych, w tym, w zakresie zdefiniowanych obszarów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Loading...

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020