Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo w zakresie utworzenia/aktualizacji sektorowej ramy kwalifikacji przyjętych Uchwałą Rady nr 15e/SRTCB/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. opracowane na podstawie przeprowadzonych analiz aktualnej Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Telekomunikacji oraz wniosków wypracowanych w toku prac eksperckich.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Loading...

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020