Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider
 Szkolisz i doradzasz firmom – ostatnia szansa na dofinansowanie dla Twoich klientów !!!
 Zapraszamy na robocze webinarium w dniu 7.12.2020 od 10.00-12.30. (link do spotkania poniżej)
 Będziemy omawiać następujące kwestie:
1/ Jak przedsiębiorstwo może skorzystać ze środków Covid na wsparcie szkoleniowe i doradcze?
2/ Jak skonstruować ofertę szkoleniową wpisującą się w wymogi projektu Wsparcie dla sektorów ze środków COVID?
 

Wsparcie sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo w procesie zwalczania skutków pandemii COVID 19

 
80% dofinansowania na szkolenia z zakresu rekomendowanego przez Radę Sektorową ds. Kompetencji dla firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji przewodowej lub bezprzewodowej, satelitarnej (J61.1, J61.2, J61.3, J61.9).
 
Łączna kwota dofinansowania na szkolenia dla firm z sektora wynosi prawie 5 000 000 zł. Rekrutacja trwa do 11 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania środków.

Środki można wydatkować do 31 marca 2021 r.

 

Tematyka szkoleń wraz z minimalną liczbą godzin i maksymalną kwotą dofinansowania na osobogodzinę:

Numer usługi

Nazwa usługi

Minimalna liczba godzin

Maksymalna kwota dofinansowania za osobogodzinę

1

Podstawy konfigurowania systemów i instalowania aplikacji do pracy zdalnej

60

52

2

Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej

80

52

3

Zestawianie i dokumentowanie tele i wideokonferencji

60

63

4

Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu

60

80

5

Wprowadzenie do projektowania rozwiązań chmurowych

80

63

6

Zabezpieczanie baz danych, w tym szyfrowanie

80

70

7

Zarządzanie rozwiązaniami do pracy zdalnej

40

96

8

Implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych

60

96

9

Bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych

60

96

 

Szkoleń zgodnych z powyższą tabelą i Usługodawców należy szukać w Bazie Usług Rozwojowych. Wszystkie szkolenia muszą być zgodne z wymaganiami zapisanymi w nadzwyczajnej rekomendacji Rady Sektorowej.

 

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://www.marr.pl/am3_sektory/#1601288678722-7709779c-1746


Zapraszamy na konferencję, której celem jest podjęcie naukowego dyskursu nad kluczowymi zadaniami stojącymi przed współczesną edukacją i sformułowanie wskazań dla praktyki pedagogicznej w kontekście kształcenia dla przyszłości, z uwzględnieniem zmiany i jej konsekwencji wywołanej stanem pandemii.

Kiedy: 25 listopada 2020
Gdzie: zdalnie
Więcej informacji: https://lnkd.in/g5yMzjm

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w czwartej edycji Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER.
 
Tematyka konferencji jest poświęcona współpracy edukacji i biznesu IT oraz sektora Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa w czasach przełomowych i niezwykle ważnych przemian technologicznych.
 
Cele Forum:
• wypracowanie propozycji zmian w programach kształcenia uwzględniające rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy
• wymiana doświadczeń i transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozafomalnej oraz przedsiębiorcami i instytucjami
• poprawienie współpracy i zbudowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy
• identyfikacja potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów w obszarach IT, telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo
• rekomendacja konkretnych rozwiązań, które zapewnią potrzebne kompetencje dla zainteresowanych podmiotów
 
Kiedy? 1-3 grudnia ONLINE.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny, więc nie ma na co czekać - zarejestruj się już dziś: https://bit.ly/2J8TyXR

Biuletyn PTI przeszedł pełną metamorfozę i zmierza w stronę pisma problemowego. Nową koncepcję publikacji wspiera nowoczesny projekt graficzny i inny, wyłącznie elektroniczny, sposób dystrybucji. Liczymy, że – dzięki zainteresowaniu i wsparciu członków PTI – Biuletyn stanie się kanałem transmisji istotnych dla naszego środowiska tematów także poza kręgi profesjonalistów IT. Różnorodna tematyka tego numeru ma jedną dominantę – kompetencje, zaprezentowane w różnym ujęciu: formalnym, strukturalnym, prognoz. Zapraszamy do lektury!

Zapraszamy do składania wniosków w 3 edycji konkursu grantowego w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Nabór wniosków trwa od 8 października do 12 listopada 2020 r. do godz. 12:00 . Wnioski można składać elektronicznie przez stronę projektu: www.lekcjaenter.pl. Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania według gotowych scenariuszy zajęć.  Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie projektu: https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa.

 Do kogo adresowany jest konkurs grantowy?

O wsparcie finansowe w projekcie "Lekcja:Enter" mogą ubiegać się:

  • placówki doskonalenia nauczycieli (samodzielnie lub w partnerstwie)
  • organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

Jeden podmiot może być wnioskodawcą lub partnerem w maksymalnie 7 projektach grantowych.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020