Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zachęcamy do lektury raportu „Pokolenia – solidarni w rozwoju”, wydanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundację im. Stefana Batorego, gdzie pokazano zagrożenia i wyzwania w rozwoju Polski oraz przedstawiono alternatywną wobec obecnej wizję polityki gospodarczej.

Uwaga!!!

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 15 listopada br. do wyczerpania alokacji 250 tys. zł na refundację usług rozwojowych wznawiamy nabór wniosków do projektu: „Kompetencje dla sektora telekomunikacji”

 

W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 6.168,00 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz 12.336,00 zł w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo może oddelegować do udziału w projekcie max. 2 osoby, każda z nich może skorzystać z 1 usługi rozwojowej.

 

Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż w przeciągu 2 tygodni od złożenia kompletu dokumentów.

 

Ścieżka dofinansowania:

Krok 1 - to rejestracja na stronie PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/ site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2,

Krok 2 - złożyć wniosek poprzez portal https://kst.e-ocwp.pl

Krok 3 - dostarczenie w terminie 7 dni po akceptacji przez Operatora złożonych dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 

W czwartek 18 listopada 2021 r. odbyła się konferencja naukowa pt.: „Certyfikacja w systemie cyberbezpieczeństwa”. Organizatorami wydarzenia byli: Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katedra Prawa Informatycznego WPiA UKSW oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne.

 Spotkanie w formule online zostało podzielone na dwie sesje: „Stan i perspektywy regulacji cyberbezpieczeństwa” oraz „Nowe problemy certyfikacji cyberbezpieczeństwa”. W trakcie pierwszej omówiono m.in. zakres zmian w najnowszym projekcie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa czy ramy certyfikacji w Akcie o cyberbezpieczeństwie.

 - W projekcie nowelizacji ustawy o KSC znalazły się przepisy zwiększające spójność regulacji krajowej z europejską. Jednak niektóre zmiany mogą nie być trwałe. W unijnym rozporządzeniu ENISA z 2019 r. i w naszym krajowym projekcie ustawy utrzymano podział na operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych. Natomiast w projekcie dyrektywy NIS 2 z 2020 r. te kategorie pominięto i zastąpiono podziałem na podmioty niezbędne i istotne. Potrzebna jest też spójność z innymi ustawami i nie wprowadzanie nowych określeń, np. przestrzeń wirtualna, jeśli można użyć terminu mającego już definicję prawną, jak np. cyberprzestrzeń. Są to kwestie na które warto zwrócić uwagę - powiedziała prof. Grażyna Szpor, UKSW.

 Europejskie ramy certyfikacji cyberbezpieczeństwa określają mechanizm ustanawiania europejskich programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa i potwierdzania, że produkty, usługi i procesy ICT, które oceniono zgodnie z tymi programami, są zgodne z określonymi wymogami bezpieczeństwa mającymi na celu zabezpieczenie dostępności, autentyczności, integralności lub poufności przechowywanych, przekazywanych lub przetwarzanych danych bądź funkcji lub usług oferowanych albo dostępnych za ich pośrednictwem w trakcie całego cyklu życia.

 

UWAGA! Termin składania aplikacji do konkursu „Pracodawca Jutra 2021” został wydłużony.
 
Nowy termin to 20 grudnia 2021 r.
 

Wyższa Szkoła Humanitas, Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas, Sektorowa Rada ds. Kompetencji-Informatyka, Akademia Sztuki Wojennej, Instytut Twórczej Integracji, Instytut Badań i Rozwoju EDUTECH

serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową EDUKACJA 4.0 – DOKĄD ZMIERZAMY? Superwizja kompetencji kluczowych

 

W dniu 23 listopada br. o godz. 10:00 – 13:00 odbędzie się webinarium „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – sektor IT”, którego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Spotkanie to jest kolejnym z cyklu spotkań online, prezentujących najnowsze wyniki badań prowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz 17 badań branżowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020