Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja jutra” to cykliczne, organizowane od 1994 roku, wydarzenie, mające za zadanie integrowanie przedstawicieli polskiej nauki, reprezentujących nauki społeczne, humanistyczne i techniczne. Jego celem jest prezentowanie wyników badań oraz przemyśleń, praktyków, teoretyków oraz badaczy z Polski i z zagranicy, zajmujących się na co dzień szeroko rozumianą edukacją na wszystkich jej poziomach w różnych typach szkół, nauczaniem i uczeniem się, a także wychowaniem oraz problemami z tym związanymi.

Uczestnicy sympozjum starają się podejmować próbę określenia aktualnych zadań, przed którymi stoi edukacja oraz wskazania kierunków, w których powinna podążać, chcąc dobrze przygotować człowieka do skutecznego i kreatywnego działania w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Strona Sympozjum: https://tsn.edu.pl/

W dniu 5 marca 2024 r. w Akademii Humanitas w Sosnowcu, w ramach Zagłębiowskiego Festiwalu Nauki, miało miejsce wydarzenie pod nazwą Skazani na sukces w IT. W ivencie udział wzięli specjaliści z dziedziny IT oraz nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych, w tym szkół branżowych o profilu informatycznym.

W spotkaniu udział wzięli dr Tomasz Kulisiewicz reprezentujący Polskie Towarzystwo Informatyczne, Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka, Sektorową Radę ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo i mgr inż. Bogusław Dębski z Polskiego Towarzystwa Informatycznego, którzy niezwykle interesująco omówili zagadnienia związane z cyberzagrożeniami oraz kwestie dotyczące najnowszych trendów w IT, a także kierunki rozwoju certyfikacji i mikropoświadczeń. Prelegenci  odnieśli się do współczesnych trendów rozwojowych IT, które definiują wyzwania dla edukacji, twórców i użytkowników informatyki, biorąc pod uwagę fakt, że szybki rozwój rozwiązań i narzędzi korzystających z zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego otwierają nowe możliwości zastosowań IT. Zauważono, że do ich skutecznego wykorzystania będą musieli przygotować się zarówno użytkownicy tych rozwiązań, jak i ich twórcy i dostawcy – firmy informatyczne.

Łódź stała się epicentrum innowacji! 26 marca 2024 r., w Hi Piotrkowska, Łódź zamieniła się w wibrujące serce technologii podczas Forum Cyberbezpieczeństwa i Sztucznej Inteligencji. Spotkanie zgromadziło luminarzy branży, którzy zagłębiali się w najgorętsze tematy cyberbezpieczeństwa i AI. Współtworzone z topowymi ekspertami i instytucjami, jak Sektorowe Rady ds. Kompetencji Informatyka, Sektorowa Rada ds. Kompetecji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo oraz PTI oddział Łódzki, forum stało się platformą do inspirujących dialogów i wymiany doświadczeń. Od roli AI w przyszłości po wyzwania w cyberbezpieczeństwie - prelegenci, w tym dr hab. inż. Andrzej Romanowski i dr hab. Jacek Kucharski, rozpalili dyskusje, które pobudzały do myślenia. Dzięki Kamilowi Porembińskiemu oraz Pawłowi Henigowi, forum nie tylko przekazało wiedzę, ale też zapewniło przestrzeń do networkingu i dzielenia się insightami.
Dziękujemy wszystkim prelegentom, partnerom tj.: PKO Bank Polski , Master Management Group, Hi Piotrkowska oraz Delia Cosmetics.
Dziękujemy uczestnikom, za stworzenie tej niezapomnianej atmosfery pełnej wiedzy i inspiracji! Oczekujemy na kolejne spotkania pełne innowacji i przełomowych idei.

źródło: Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa (link do artykułu w serwisie LinkedIn)

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo jest partnerem merytorycznym Forum Cyberbezpieczeństwa i Sztucznej Inteligencji. Zapraszamy w dniu 26.03.2024 r. od godziny 9:30 na wyjątkowe wydarzenie w Hi Piotrkowska (I piętro), gdzie będziemy eksplorować najnowsze trendy i wyzwania w cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji.

Wydarzenie jest współorganizowane z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji – Informatyka, Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Polskim Towarzystwem Informatycznym Oddział Łódzki oraz ekspertami PKO Banku Polskiego. Forum to platforma do wymiany wiedzy i doświadczeń z ekspertami ze świata nauki i biznesu.

Podczas wydarzenia będziemy mieli okazję uczestniczyć w inspirujących wykładach i interaktywnych panelach dyskusyjnych, które zagłębią się w kluczowe tematy związane z cyberzagrożeniami i cyberwyzwaniami. W załączniku wysyłam program.

Data: 26 marca 2024 r.
Start: 9:30
Miejsce: Hi Piotrkowska, ul. Piotrkowska 157a, Łódź

Rejestracja: https://zapisy.izba.lodz.pl/forum-cyberbezpieczenstwa-i-sztucznej-inteligencji-26032024?fbclid=IwAR1tLvWsidM3QEa22u_bxp6RWXEwlDHZrQlJjSgEW5N-uyJS8JIADSHgh-0

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Sektorową Ramą Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa (SRK CYBER).

Powstanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa jest odpowiedzią na zagrożenia w sieci, których ilość i zakres stale się powiększa. W efekcie tak dynamicznych oddziaływań branża cyberbezpieczeństwa stoi przed wyzwaniem stałego dokształcania dotychczasowej kadry pracowniczej oraz pozyskania nowych specjalistów.

W wypełnieniu luk kompetencyjnych pomocna jest SRK CYBER, która wskazuje ogólnosektorowe standardy postrzegania i definiowania kompetencji w branży, co pozwala na efektywniejszy transfer wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pomiędzy specjalistami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo. Tabela kompetencji wspiera także pracowników HR w zakresie przygotowywania ofert czy stanowisk pracy.

Publikacja SRK CYBER stanowi zestawienie najważniejszych informacji potrzebnych do jej praktycznego wykorzystania. W pierwszej części opracowania znajduje się definicja sektora cyberbezpieczeństwa, która wskazuje zakres kompetencji zawarty w tabeli kompetencji. W kolejnym rozdziale opisano instrukcję czytania SRK CYBER, w podziale na dwa typy jej funkcjonalności. Trzeci rozdział stanowi zestawienie różnych rodzajów odbiorców sektorowej ramy wraz z przykładami możliwości jej wykorzystania. Następnie w publikacji znajduje się tabela wszystkich kompetencji specyficznych dla sektora cyberbezpieczeństwa w podziale na 9 wyznaczników sektorowych. Ostatnim elementem opracowania jest słownik najważniejszych pojęć branżowych.

źródło: https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-cyberbezpieczenstwa-srk-cyber/

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020