Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Kompetencje, edukacja i rynek pracy w sektorze telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo – dziś i jutro. Publikacja podsumowująca dotychczasową działalność Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (SRTCB) w ciągu ostatnich ponad trzech lat podejmowała liczne aktywności. To konferencje, webinaria, ale też przygotowanie ważnych wskazówek i rekomendacji dla biznesu i edukacji. Jak bardzo potrzebne są działania Rady, pokazują wypowiedzi osób, które zostały do niej zaproszone. Zainteresowanie działalnością Rady nie powinno dziwić. Prowadzi ona wiele badań i analiz, by potem przygotować ciekawe raporty. Dzięki temu możliwe jest poznanie potrzeb biznesu i zidentyfikowanie koniecznych kompetencji w sektorach informatycznym i telekomunikacyjnym. Dzięki temu Rada ułatwia współpracę biznesu i edukacji, podejmuje działania włączające przedstawicieli sektora do współpracy, monitoruje zmiany na rynku pracy. Pozwoliło to choćby na szybkie zarekomendowanie potrzeb kompetencyjnych w związku z pandemią COVID-19.

Zapraszamy do lektury publikacji, która w unikalny sposób zebrała i opisała trzy lata dotychczasowej działalności Rady w kontekście jej głównego obszaru działalności czyli kompetencji, edukacji i rynku pracy zarówno z perspektywy obecnej jak i trendów jakich zdaniem ekspertów Rady możemy w tych aspektach się spodziewać.

Link do pobrania raportu: images/raporty/Kompetencje_edukacja_i_rynek_pracy_w_sektorze_telekomunikacja.pdf

Pandemia sprawiła, że niemal 80% firm deklaruje zwiększone zapotrzebowanie w aspekcie narzędzi do pracy zdalnej.  Obecne czasy wymagają zastosowania nowych rozwiązań i technologii, które zapewnią płynność pracy z każdego miejsca na świecie, jak i bezpieczeństwo przechowywanych danych między innymi na home officowych komputerach.

W ramach działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka jak i Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo przeprowadzone zostało badanie ‘Wpływ skutków pandemii koronawirusa na potrzeby kompetencyjne sektorów IT i TCB w konsekwencji rozwoju zastosowań technologii cyfrowych oraz kształtowania się nowego modelu pracy”. Badanie objęło przedstawicieli małych, średnich i dużych firm z sektora IT i TCB i zostało wykonane metodą CAWI i CATI w dniach 16 stycznia – 18 lutego na próbie 262 firm z sektora IT, telekomunikacja i cyberbezpieczeństwa z zachowaniem zasady reprezentatywności w poszczególnych sektorach.

 

Dzisiaj zakończył się Europejski Kongres Gospodarczy.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo była partnerem merytorycznym wydarzenia. Podczas wydarzenia, Wiesław Paluszyński - przewodniczący, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, członek, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka, prezes, Polskie Towarzystwo Informatyczne wziął w panelu pt.: Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo.

Rozmawialiśmy o ważnych zagadnieniach wiązanych z rosnącym poziomem cyberagresji i cyberprzestępczości - jakie są przyczyny, skala zjawiska, przewidywania, podatności systemów jako efektu rosnących zależności i wszechobecnych sieciowych rozwiązaniach teleinformatycznych, kosztach ataków na infrastrukturę cyfrową i zasobach danych dla gospodarki i administracji, specjalizacji cyberprzestępczości, nowych metodach i modelach działania; zróżnicowanym charakterze i celach ataków, dobrych praktykach w procesach tworzenia i wykorzystywania rozwiązań informatycznych; potrzebnych kompetencjach, wyzwaniach i szansach dla edukacji, potrzebach rynku pracy i dostępności wykwalifikowanej kadry.

Zapraszamy na konferencję na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, podczas której porozmawiamy o tym jak wykorzystać tę szansę na rozwój, ale też jakie zagrożenia może nieść dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji i jak się przed nimi ustrzec. Czy sztuczna inteligencja zastąpi nas w pracy? Jak może przyczynić się do wzmocnienia naszego bezpieczeństwa? I jaki będzie miała wpływ na społeczeństwo?

Rada Sektorowa ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo jest partnerem merytorycznym wydarzenia.

Więcej informacji: https://konferencja.cyfrowapolska.org/#raratheme_featured_page_widget-4

 

Zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, którego Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo jest partnerem merytorycznym. 24-26 kwietnia br. spotkamy się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, aby wspólnie rozmawiać o przyszłości polskiej i europejskiej gospodarki. 

Będą to trzy dni wypełnione dyskusjami na najbardziej aktualne tematy, którymi żyją Polska, Europa i świat. Od wojny w Ukrainie i jej globalnych skutków po kwestie bezpieczeństwa energetycznego, od digitalizacji i cyfrowej rewolucji, aż po zieloną transformację gospodarki. Uznane autorytety, decyzyjni politycy, menedżerowie dużych firm, przedsiębiorcy, eksperci, naukowcy, młodzi aktywiści, ludzie mediów.

Głównymi nurtami tegorocznej odsłony wydarzenia będą: geopolityka, gospodarka oraz bezpieczeństwo; sytuacja w Ukrainie w kontekście jej wsparcia i odbudowy; zielona gospodarka, transformacja sektora energii; a także technologie, innowacje i digitalizacja. Wyróżnione obszary zainspirują ponad 160 debat, którym będą towarzyszyły gale, finały konkursów i bankiety.

Polecamy Państwa szczególnej uwadze wystąpienie 

24 kwietnia 2023 r. | 16.30-18.00 | Sala konferencyjna 24

Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo – Wiesław Paluszyński, przewodniczący, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, członek, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka, prezes, Polskie Towarzystwo Informatyczne.

 

https://www.eecpoland.eu/2023/pl/panel/5862.html

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020