Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

17 kwietnia wystartowała siódma edycja „Pracodawcy Jutra”. Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany jest do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne w obszarze rozwoju pracowników lub propagowania idei edukacyjnych. Laureatów tegorocznego konkursu poznamy w październiku.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne[1] z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Jaki jest cel takich inicjatyw? Mają one pobudzać świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji, rozwoju usług edukacyjnych, które umożliwią nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Ważnym aspektem konkursu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w organizacjach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią, innowacjami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju. Laureaci konkursu to świetny przykład podmiotów, które przyczyniają się do zwiększenia wiedzy, podniesienia kompetencji lub umiejętności adresatów inicjatyw edukacyjnych.

Tegoroczna edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie obejmowała dwie główne kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”. W ramach każdej z nich wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/84125:rusza-kolejna-edycja-konkursu-pracodawca-jutra

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XV Konferencji Bezpieczeństwo w Internecie. Solidarność cyfrowa, organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo jest patronem merytorycznym wydarzenia. 

Więcej informacji: https://www.kozminski.edu.pl/pl/xv-konferencja-bezpieczenstwo-w-internecie-solidarnosc-cyfrowa

 

Kompetencje, edukacja i rynek pracy w sektorze telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo – dziś i jutro. Publikacja podsumowująca dotychczasową działalność Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (SRTCB) w ciągu ostatnich ponad trzech lat podejmowała liczne aktywności. To konferencje, webinaria, ale też przygotowanie ważnych wskazówek i rekomendacji dla biznesu i edukacji. Jak bardzo potrzebne są działania Rady, pokazują wypowiedzi osób, które zostały do niej zaproszone. Zainteresowanie działalnością Rady nie powinno dziwić. Prowadzi ona wiele badań i analiz, by potem przygotować ciekawe raporty. Dzięki temu możliwe jest poznanie potrzeb biznesu i zidentyfikowanie koniecznych kompetencji w sektorach informatycznym i telekomunikacyjnym. Dzięki temu Rada ułatwia współpracę biznesu i edukacji, podejmuje działania włączające przedstawicieli sektora do współpracy, monitoruje zmiany na rynku pracy. Pozwoliło to choćby na szybkie zarekomendowanie potrzeb kompetencyjnych w związku z pandemią COVID-19.

Zapraszamy do lektury publikacji, która w unikalny sposób zebrała i opisała trzy lata dotychczasowej działalności Rady w kontekście jej głównego obszaru działalności czyli kompetencji, edukacji i rynku pracy zarówno z perspektywy obecnej jak i trendów jakich zdaniem ekspertów Rady możemy w tych aspektach się spodziewać.

Link do pobrania raportu: images/raporty/Kompetencje_edukacja_i_rynek_pracy_w_sektorze_telekomunikacja.pdf

Pandemia sprawiła, że niemal 80% firm deklaruje zwiększone zapotrzebowanie w aspekcie narzędzi do pracy zdalnej.  Obecne czasy wymagają zastosowania nowych rozwiązań i technologii, które zapewnią płynność pracy z każdego miejsca na świecie, jak i bezpieczeństwo przechowywanych danych między innymi na home officowych komputerach.

W ramach działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka jak i Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo przeprowadzone zostało badanie ‘Wpływ skutków pandemii koronawirusa na potrzeby kompetencyjne sektorów IT i TCB w konsekwencji rozwoju zastosowań technologii cyfrowych oraz kształtowania się nowego modelu pracy”. Badanie objęło przedstawicieli małych, średnich i dużych firm z sektora IT i TCB i zostało wykonane metodą CAWI i CATI w dniach 16 stycznia – 18 lutego na próbie 262 firm z sektora IT, telekomunikacja i cyberbezpieczeństwa z zachowaniem zasady reprezentatywności w poszczególnych sektorach.

 

Dzisiaj zakończył się Europejski Kongres Gospodarczy.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo była partnerem merytorycznym wydarzenia. Podczas wydarzenia, Wiesław Paluszyński - przewodniczący, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, członek, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka, prezes, Polskie Towarzystwo Informatyczne wziął w panelu pt.: Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo.

Rozmawialiśmy o ważnych zagadnieniach wiązanych z rosnącym poziomem cyberagresji i cyberprzestępczości - jakie są przyczyny, skala zjawiska, przewidywania, podatności systemów jako efektu rosnących zależności i wszechobecnych sieciowych rozwiązaniach teleinformatycznych, kosztach ataków na infrastrukturę cyfrową i zasobach danych dla gospodarki i administracji, specjalizacji cyberprzestępczości, nowych metodach i modelach działania; zróżnicowanym charakterze i celach ataków, dobrych praktykach w procesach tworzenia i wykorzystywania rozwiązań informatycznych; potrzebnych kompetencjach, wyzwaniach i szansach dla edukacji, potrzebach rynku pracy i dostępności wykwalifikowanej kadry.

Zapraszamy na konferencję na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, podczas której porozmawiamy o tym jak wykorzystać tę szansę na rozwój, ale też jakie zagrożenia może nieść dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji i jak się przed nimi ustrzec. Czy sztuczna inteligencja zastąpi nas w pracy? Jak może przyczynić się do wzmocnienia naszego bezpieczeństwa? I jaki będzie miała wpływ na społeczeństwo?

Rada Sektorowa ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo jest partnerem merytorycznym wydarzenia.

Więcej informacji: https://konferencja.cyfrowapolska.org/#raratheme_featured_page_widget-4

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020