Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Przypominamy, że 17 kwietnia wystartowała siódma edycja „Pracodawcy Jutra”. Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany jest do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne w obszarze rozwoju pracowników lub propagowania idei edukacyjnych. Laureatów tegorocznego konkursu poznamy w październiku.

Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany raport pt. „Dane osobowe – czy wiemy jak je chronić?”, który opracowano na podstawie wyników badania „Wiedza na temat bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Polsce”. Badanie przeprowadzili serwis ChronPESEL.pl oraz Krajowy Rejestr Długów BIG SA, a Urząd Ochrony Danych Osobowych i Instytut Prawa Ochrony Danych Osobowych objęły patronat nad tym przedsięwzięciem.

Po prezentacji wspomnianego raportu, odbędzie się debata z udziałem ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych, podczas której prelegenci odniosą się do przedstawionych w nim wniosków. Ponadto omówią proces budowania świadomości Polaków na temat danych osobowych i wskażą co wpływa na kształtowanie odpowiednich postaw społeczeństwa.

Eksperci skomentują jak dotychczasowe stosowanie RODO wpłynęło na zachowania obywateli odnośnie do dbania o bezpieczeństwo danych osobowych.

Podczas dyskusji zostaną przedstawione wskazówki, jakie działania należy podjąć w przypadku naruszenia ochrony danych.

Warunki udziału w webinarium

Liczba miejsc w wydarzeniu jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność przyłączenia się do wydarzenia. Link do konferencji będzie aktywny w dniu wydarzenia:

https://uodo.clickmeeting.com/876267939/?r=AGZ2ZGZ3BQE8sSEvkMiRu3k8MI90MJWkoKu2DTuvpJVhqTWcYzA5sUj1ZGD5AGZ3BN____

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, objęła patronatem merytorycznym tegoroczne XXIX Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja jutra”. 

Za nami VII Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – EDUMIXER 2023 podczas którego reprezentanci firm, instytucji publicznych oraz uczelni i placówek edukacyjnych dyskutowali na temat przełomowych technologii – o szansach, ale i zagrożeniach wynikających ze wdrożenia najnowszych technologii takich jak 5G, sztuczna inteligencja czy obsługa danych w chmurze. Konferencję otworzył Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Beata Ostrowska Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informacyjnego, a także Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Dynamicznie postępująca transformacja cyfrowa, a także rozwój nowych technologii takich jak częstotliwość 5G czy rozwój sztucznej inteligencji są zjawiskami obecnymi w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego. Technologia związana z 5G wykorzystywana może być nie tylko w sferze prywatnej, ale także w wielu gałęziach i dziedzinach gospodarki takich jak przemysł, rolnictwo, energetyka czy budownictwo. Zbudowanie bezpiecznej i nowoczesnej gospodarki to jedno z ważniejszych zadań na nadchodzące lata.


Czas podsumować edukacyjny eksperyment z czasów pandemii!


Rozmowa z Wiesławem Paluszyńskim, prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26 kwietnia).

Zdaniem rozmówcy nauka informatyki w szkołach opiera się w znacznym stopniu na grupie nauczycieli-pasjonatów.
Jak zaznacza Wiesław Paluszyński, problemem polskiego systemu edukacji jest zaniechanie analizy zdalnego nauczania po pandemii.


https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/czas-podsumowac-edukacyjny-eksperyment-z-czasow-pandemii,459776.html

 

 

Wzrost zaawansowania rozwoju produktów, optymalizacja łańcuchów dostaw, automatyzacja operacji finansowych - te trendy mają ogromny wpływ na sektor IT i kształtowanie się potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy. Według najnowszego raportu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, zrealizowanego przez Antal, aż 70% badanych menedżerów IT podkreśla znaczenie tych czynników.

W erze dynamicznego postępu technologicznego, przedsiębiorstwa z każdej branży dostrzegają korzyści płynące z wykorzystania nowych technologii. Rozwój sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i automatyzacji stwarza nowe możliwości, które wpływają na zapotrzebowanie na pracowników w tych dziedzinach. Na jakich specjalistów konkretnie?

Czy rewolucje w IT wymuszają nowe kwalifikacje?

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020