Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Już 28 września 2023 r. pod patronatem i z osobistym udziałem Ministra Cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego odbędzie się zgromadzenie ogólne ponad szefów cyberbezpieczeństwa w Polsce organizowane przez Fundację CISO #Poland oraz NASK.

Czym jest CISO #Poland?

CISO #Poland to całkowicie niekomercyjna - non-profit - społeczność skupiająca obecnie ponad 200 szefów cyberbezpieczeństwa czyli CISO (Chief Information Security Officer) największych firm prywatnych i państwowych oraz podmiotów administracji publicznej. Członkowie społeczności CISO #Poland to przedstawiciele największych firm z branży wydobywczej, produkcyjnej, zbrojeniowej, energetyki, przemysłu ciężkiego, przetwórstwa i dystrybucji węglowodorów, farmacji i chemii, sektora finansowego w tym większości banków i ubezpieczycieli, transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, jednostek akademickich, operatorów telekomunikacyjnych i dostawców cyfrowych, a także największych firm doradczych. Na pokładzie społeczności są szefowie bezpieczeństwa urzędów państwowych, regulatorów rynku oraz administracji centralnej – ministerstw i urzędów centralnych.

Spotkanie skupi się wokół kluczowych zagadnień, z jakimi Polska i Europa mają aktualnie do czynienia. Tematyka bezpieczeństwa państwa i obronności, energetyki i transportu, farmacji i finansów staną się punktem wyjścia do dyskusji. Głównym celem tej konferencji jest stworzenie platformy dla wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami zarządzającymi bezpieczeństwem informacji zarówno w sferze publicznej, jak i biznesowej.

We wtorek, 19 września 2023, THINKTANK we współpracy z Google oraz Partnerem Merytorycznym Sektorową Radą ds. kompetencji - telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo zorganizowali naradę strategiczną Narada Europejska - Unia Europejska i USA: strategiczna współzależność.

Czy i jaki wpływ ma rozwój technologii i AI oraz rozwiązania oparte na chmurze cyfrowej na kondycję, zmiany i potrzeby kompetencyjne polskich firm z sektora ICT. Zaproszeni eksperci w zamkniętym gronie debatowali o tym, co przyniesie przyszłość w relacjach UE-USA oraz jak wygląda współpraca transatlantycka w zakresie technologii cyfrowych. Eksperci zastanawiali się, czy rozwój AI, chmury obliczeniowej i innych technologii, gdzie dominują firmy amerykańskie, zbliża Europę do USA czy oddala oraz jak USA i UE mogą razem odpowiadać na rosnące zagrożenia cybernetyczne i dezinformacyjne.

Wnioski z tej rozmowy zostaną przedstawione w publikacji zbiorczej zaprezentowanej podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (w dniach 11-13.10.2023).

Przedostatnia edycja „SZTUCZNA INTELIGENCJA, CYBERBEZPIECZEŃSTWO, INNOWACJE TECHNOLOGICZNE. WYZWANIA DLA ROZWOJU KOMPETENCJI” odbyła się na podkarpaciu. W murach Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu spotkali się praktycy nowoczesnych technologii, a wśród nich przedstawiciele szkół, samorządów oraz biznesu. Przez dwa dni zdążyliśmy omówić mnóstwo zagadnień związanych z wyzwaniami sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz zabezpieczeń przed poważnymi atakami. Również tutaj nie zabrakło praktycznych warsztatów oraz licznych nagród. Przed nami ostatnie spotkanie z cyklu w Łodzi.

Dzisiaj (20 września) rozpoczęło się dwudniowe Forum Nowych Technologii organizowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Sektorowe Rady ds. Kompetetncji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo oraz Informatyka są partnerami merytorycznymi Forum. Beata Ostrowska z Rad Sektorowych wraz z Jakubem Groszkowskim Zastępcą Prezesa UODO oraz Xawerym Konarskim Prezesem SPNT otworzyła dzisiejsze Forum. Natomiast Wiesław Paluszyński wygłosił wykład pt.: Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych.

Forum porusza zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy ochroną danych osobowych a nowymi technologiami. Dla lepszego zrozumienia technologii, potencjału jej wykorzystania, korzyści i zagrożeń Urząd podejmuje wiele inicjatyw edukacyjnych i naukowych. Najnowsza inicjatywa to dwudniowa konferencja, do udziału w której zaproszono ekspertów reprezentujących zarówno sektor prywatny, jak i publiczny.

Za nami druga konferencja SZTUCZNA INTELIGENCJA, CYBERBEZPIECZEŃSTWO, INNOWACJE TECHNOLOGICZNE. WYZWANIA DLA ROZWOJU KOMPETENCJI. Tym razem spotkaliśmy się w Koszalinie. W murach Politechniki Koszalińskiej przez dwa dni intensywnie słuchaliśmy, wymienialiśmy się doświadczeniami oraz uczestniczyliśmy w warsztatach praktycznych związanych z najnowszymi technologiami. W konferencji uczestniczyło ponad 100 nauczycieli, przedstawicieli samorządów oraz reprezentantów biznesu. Był to instensywny i owocny czas.

Zapraszamy Państwa na wyjątkowe wydarzenie, które stanowić będzie ważny krok na drodze do poszerzenia wiedzy i zrozumienia w dziedzinach sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz innowacji technologicznych. Konferencja organizowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Informatyka oraz Sektorową Radę ds. Kompetencji - Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo w Jarosławiu jest idealną okazją do spotkania i warsztatów z praktykami. Serdecznie zapraszamy do udziału w zapisach. Ilość miejsc jest ograniczona. Konferencja będzie wyłącznie w formie stacjonarnej. Szczegóły pod adresem https://konferencje.radasektorowa.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020