Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Seminarium naukowe jest organizowane w projekcie pn. „Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej"  w ramach Zadania nr 2: Zastosowanie metod AI, VR i IoE w diagnostyce, nadzorowaniu i sterowaniu procesów w Przemyśle 4.0

Rozwój technologii wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości umożliwia tworzenie i implementację nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych. VR i AR stanowią niezwykle obiecujące technologie pozwalająca m.in. rozwijać środowisko szkoleniowe w wirtualnej przestrzeni z potencjalnymi zastosowaniami w Przemyśle 4.0.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono badania obejmujące swoim zakresem zarówno analizę potrzeb i wymagań wdrażania technologii VR w procesie dydaktycznym, jak również opracowano metodykę tworzenia środowisk VR dedykowanych dla przemysłu i szkolnictwa wyższego, a także opracowano i zaimplementowano liczne szkolenia oparte na technologii VR.

Seminarium naukowe umożliwi wymianę wiedzy raz doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Więcej informacji o seminarium znajdziecie Państwo w Linku.

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapisania się na bezpłatną konferencję SmartSEA 2023, która odbędzie się w dniu 19 października 2023 w godzinach od 9 do 17 w Sopocie na terenie Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Tematy przewodnie to: innowacje techniczne, cyberbezpieczeństwo i inteligentne przetwarzanie danych w gospodarce morskiej oraz w badaniach zjawisk i procesów zachodzących w morzach i oceanach. Wyzwania rozwoju kompetencji i technologii informatycznych.

Informatyka stała się jednym z głównych instrumentów przemian gospodarczych i społecznych. Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do wymiany wiedzy i doświadczenia przydatnych dla rozwoju nauki i gospodarki Pomorza. Gwarantujemy dużą dawkę wiedzy z zakresu informatyki praktycznej, innowacji, sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa czy chmury z lekką morską bryzą. Eksperci i przedstawiciele świata nauki w czasie konferencji będą pokazywać między innymi technologie i sposoby zarządzania danymi w zakresie zastosowania ich w ocenie stanu mórz i oceanów. Powiedzą też o zarządzaniu wzorcami w logistyce, transporcie morskim czy zarządzaniu miastami, w tym miastami nadmorskimi. Z pewnością w dyskusji o nowoczesnej gospodarce nie może zabraknąć odpowiedniego zarządzania rozproszonymi zestawami danych, zarządzania czujnikami pomiarowymi i rozproszonymi niestrukturalnymi danymi. Z pewnością interesująca będzie też prezentacja wizji mechanizmów sztucznej inteligencji wspierających procesy logistyczne czy badania morskie. Wierzymy, że stworzenie warunków dla rozwoju technologicznego, wymiany wiedzy i badań naukowych jest podstawą rozwoju regionu naszego Pomorza.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli nauki, biznesu, edukacji i szkół oraz samorządów. Udział jest bezpłatny. Wydarzenie organizuje Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo wraz z Oddziałem Pomorskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W programie są wykłady ekspertów branżowych, panele dyskusyjne oraz networking środowiska ludzi Pomorza.

Serdecznie prosimy o rejestrację na stronie z formularzem zgłoszeniowym: https://smartsea.pl/wez-udzial/ 

We wtorek, 19 września 2023, THINKTANK we współpracy z Google oraz Parterem Merytorycznym Sektorową Radą ds. kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo zorganizowali naradę strategiczną „Unia Europejska i USA: strategiczna współzależność”.

Zaproszeni eksperci w zamkniętym gronie debatowali o tym, co przyniesie przyszłość w relacjach UE-USA oraz jak wygląda współpraca transatlantycka w zakresie technologii cyfrowych. Eksperci zastanawiali się, czy rozwój AI, chmury obliczeniowej i innych technologii, gdzie dominują firmy amerykańskie, zbliża Europę do USA czy oddala oraz jak USA i UE mogą razem odpowiadać na rosnące zagrożenia cybernetyczne i dezinformacyjne.

Wnioski z tej rozmowy zostaną przedstawione w publikacji zbiorczej zaprezentowanej podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (w dniach 11-13.10.2023). Dodatkowo publikacja będzie dotsępna na stronie Rady oraz www.think-tank.pl i Partnerów.

Już 28 września 2023 r. pod patronatem i z osobistym udziałem Ministra Cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego odbędzie się zgromadzenie ogólne ponad szefów cyberbezpieczeństwa w Polsce organizowane przez Fundację CISO #Poland oraz NASK.

Czym jest CISO #Poland?

CISO #Poland to całkowicie niekomercyjna - non-profit - społeczność skupiająca obecnie ponad 200 szefów cyberbezpieczeństwa czyli CISO (Chief Information Security Officer) największych firm prywatnych i państwowych oraz podmiotów administracji publicznej. Członkowie społeczności CISO #Poland to przedstawiciele największych firm z branży wydobywczej, produkcyjnej, zbrojeniowej, energetyki, przemysłu ciężkiego, przetwórstwa i dystrybucji węglowodorów, farmacji i chemii, sektora finansowego w tym większości banków i ubezpieczycieli, transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, jednostek akademickich, operatorów telekomunikacyjnych i dostawców cyfrowych, a także największych firm doradczych. Na pokładzie społeczności są szefowie bezpieczeństwa urzędów państwowych, regulatorów rynku oraz administracji centralnej – ministerstw i urzędów centralnych.

Spotkanie skupi się wokół kluczowych zagadnień, z jakimi Polska i Europa mają aktualnie do czynienia. Tematyka bezpieczeństwa państwa i obronności, energetyki i transportu, farmacji i finansów staną się punktem wyjścia do dyskusji. Głównym celem tej konferencji jest stworzenie platformy dla wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami zarządzającymi bezpieczeństwem informacji zarówno w sferze publicznej, jak i biznesowej.

We wtorek, 19 września 2023, THINKTANK we współpracy z Google oraz Partnerem Merytorycznym Sektorową Radą ds. kompetencji - telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo zorganizowali naradę strategiczną Narada Europejska - Unia Europejska i USA: strategiczna współzależność.

Czy i jaki wpływ ma rozwój technologii i AI oraz rozwiązania oparte na chmurze cyfrowej na kondycję, zmiany i potrzeby kompetencyjne polskich firm z sektora ICT. Zaproszeni eksperci w zamkniętym gronie debatowali o tym, co przyniesie przyszłość w relacjach UE-USA oraz jak wygląda współpraca transatlantycka w zakresie technologii cyfrowych. Eksperci zastanawiali się, czy rozwój AI, chmury obliczeniowej i innych technologii, gdzie dominują firmy amerykańskie, zbliża Europę do USA czy oddala oraz jak USA i UE mogą razem odpowiadać na rosnące zagrożenia cybernetyczne i dezinformacyjne.

Wnioski z tej rozmowy zostaną przedstawione w publikacji zbiorczej zaprezentowanej podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (w dniach 11-13.10.2023).

Przedostatnia edycja „SZTUCZNA INTELIGENCJA, CYBERBEZPIECZEŃSTWO, INNOWACJE TECHNOLOGICZNE. WYZWANIA DLA ROZWOJU KOMPETENCJI” odbyła się na podkarpaciu. W murach Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu spotkali się praktycy nowoczesnych technologii, a wśród nich przedstawiciele szkół, samorządów oraz biznesu. Przez dwa dni zdążyliśmy omówić mnóstwo zagadnień związanych z wyzwaniami sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz zabezpieczeń przed poważnymi atakami. Również tutaj nie zabrakło praktycznych warsztatów oraz licznych nagród. Przed nami ostatnie spotkanie z cyklu w Łodzi.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020