Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Już 28 września 2023 r. pod patronatem i z osobistym udziałem Ministra Cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego odbędzie się zgromadzenie ogólne ponad szefów cyberbezpieczeństwa w Polsce organizowane przez Fundację CISO #Poland oraz NASK.

Czym jest CISO #Poland?

CISO #Poland to całkowicie niekomercyjna - non-profit - społeczność skupiająca obecnie ponad 200 szefów cyberbezpieczeństwa czyli CISO (Chief Information Security Officer) największych firm prywatnych i państwowych oraz podmiotów administracji publicznej. Członkowie społeczności CISO #Poland to przedstawiciele największych firm z branży wydobywczej, produkcyjnej, zbrojeniowej, energetyki, przemysłu ciężkiego, przetwórstwa i dystrybucji węglowodorów, farmacji i chemii, sektora finansowego w tym większości banków i ubezpieczycieli, transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, jednostek akademickich, operatorów telekomunikacyjnych i dostawców cyfrowych, a także największych firm doradczych. Na pokładzie społeczności są szefowie bezpieczeństwa urzędów państwowych, regulatorów rynku oraz administracji centralnej – ministerstw i urzędów centralnych.

Spotkanie skupi się wokół kluczowych zagadnień, z jakimi Polska i Europa mają aktualnie do czynienia. Tematyka bezpieczeństwa państwa i obronności, energetyki i transportu, farmacji i finansów staną się punktem wyjścia do dyskusji. Głównym celem tej konferencji jest stworzenie platformy dla wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami zarządzającymi bezpieczeństwem informacji zarówno w sferze publicznej, jak i biznesowej.

Na konferencji wystąpią oprócz Ministra J. Cieszyńskiego m.in. Łukasz Wojewoda – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji, Włodzimierz Owczarczyk – Członek Zarządu ZUS, Adam Marczyński – Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji NASK, Roman Łożyński – Dyrektor ds. Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych, Centrum e-Zdrowie, Tim Conway – Technical Director SANS Institute.

To wyjątkowe wrześniowe wydarzenie zgromadzi wiodących ekspertów, praktyków oraz liderów bezpieczeństwa cybernetycznego z różnych sektorów, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy – powiedział Andrzej Bartosiewicz, Prezes CISO #Poland i pomysłodawca wydarzenia -  Konferencja będzie miejscem inspirujących prelekcji, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów, skupiających się na najważniejszych kwestiach związanych z ochroną cyfrowych aktywów państwa i biznesu, obecnych wyzwaniach związanych z zagrożeniami hybrydowymi w tym sytuacją na Ukrainie a także na świecie.

Podczas konferencji planowane jest także podpisanie umów o współpracy między organizacjami pozarządowymi, a mających na celu współpracę celem zwiększenie bezpieczeństwa kraju. Konsorcjum dla cyberbezpieczeństwa będzie tworzyć CISO #Poland z Polskim Towarzystwem Informatycznym, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP, #CyberMadeInPoland oraz Stowarzyszeniem Praktyków Ochrony Danych.

Program dostępny pod Linkiem.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020