Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Innowacje i kompetencje w nowych technologiach. Jak zwyciężyć rewolucję

Trendy kompetencyjne w związku z rozwojem technologii w branży Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

Trendy kompetencyjne w związku z rozwojem technologii w branży Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

Komitet ds. badań i analiz potrzeb kompetencyjnych branży - B. Dębski, Przewodniczący

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Film informacyjny.

Komitety Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo - B. Ostrowska

Badania realizowane przez Sektorową Radę ds. kompetencji TCB - B. Ostrowska, Wiceprzewodnicząca Rady

Komitet ds. rozwoju i certyfikacji kompetencji branżowych - Jarosław Pazgrat – Przewodniczący

Projekty realizowane przez komitet ds. rozwoju i certyfikacji kompetencji branżowych - J. Pazgrat

Jakość realizowanych szkoleń finansowanych ze środków publicznych i potrzeby certyfikacji. B. Dębski

Cele i zadania SRTCB - Przewodniczący Rady, W. Paluszyński, Prezes PTI

Paluszyński: Jakich kompetencji szukają firmy | #RZECZoBIZNESIE

Projekty badawcze - Sektorowa Rada ds. Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa; dr Dariusz Chełstowski

Pandemiczny rynek pracy - badanie. Dariusz Chełstowski, SRTCB

IV Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – EDUMIXER 2020, 1-3 grudnia 2020 roku

Praca Komitetów w ramach Sektorowej Rady TCB, Wiesław Paluszyński Prezes PTI

Cele Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020