Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Dnia 22 marca 2024 r. odbędzie się XXV Posiedzenie Rady Interesariuszy ZSK, na którym rozpatrywany będzie wniosek o włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Cyberbezpieczeństwo do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Członkowie Rady Interesariuszy będą wydawać opinię o celowości włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zgodności z Polską Ramą Kwalifikacji m. in. Sektorowej Ramy Kwalifikacji w ww. sektorze.

Za nami już konferencja „Zarządzanie Personelem i Relacjami w Edukacji”!

14 grudnia 2023 roku spotkaliśmy się z menedżerami edukacji z uczelni, szkół i Jst oraz wszystkimi zainteresowanymi tematyką megatrendów w kontekście zarządzania personelem i relacjami w edukacji.

Konferencję otworzyli Barbara Matyaszek-Szarek – Prezes Zarządu Heuresis Sp. z o.o oraz Michał Kądziołka – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Następnie prelekcję otwierającą „Zarządzanie personelem i relacjami w świetle badań i mega trendów” wygłosiła Pani Barbara Matyaszek-Szarek.

Odbyły się również dwa panele dyskusyjne:

  • „Dobre praktyki zarządzania personelem i relacjami w kontekście mega trendów” w którym udział wzięli: Dr Aneta Szymańska - prof. WAB, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, Dyrektor Studiów MBA i podyplomowych, Justyna Falgier – Kierownik Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w WUP w Krakowie, Andrzej Matyja – Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr1 w Krakowie oraz Barbara Matyaszek-Szarek jako moderator
  • „Jak doskonalić funkcję ZZL w edukacji, aby sprostać wyzwaniom megatrendów” w którym udział wzięli: Beata Ostrowska – Członkini Zarządu PTI, Przewodnicząca Rady ds. Kompetencji - Informatyka i Wiceprzewodnicząca Rady ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Aleksandra Mykowska – Prezes Zarządu Fundacji Understanding, Ryszard Sikora – wieloletni dyrektor szkoły, współzałożyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w OSKKO oraz Krzysztof Prystupa - Prezes Stowarzyszenia Konsulatów i Trenerów Zarządzania MATRIK – jako moderator.

Zapraszamy 29 listopada (w godz. 10:00-14:30) na debatę „Jakość usług publicznych i e-administracja”. Odbędzie się ona w Hotelu NYX (ul. Chmielna 71). Rejestracja dostępna jest na stronie naszego partnera – Agencji Newseria. Dla osób zarejestrowanych, które nie dotrą na miejsce wyślemy link do transmisji.

—>Rejestracja

Aplikacje publiczne są jak papierek lakmusowy wskazujący, czy możemy zaufać aparatowi administracyjnemu i czy jest on dla nas przyjazny. Korzystanie z e-usług powinno skrócić czas załatwiania spraw dla obywateli, a z drugiej strony – pozwolić na zmniejszenie obciążenia pracowników sektora publicznego. Poza aspektem czysto wizerunkowym i organizacyjnym trzeba zwrócić uwagę, że jakość aplikacji publicznych wpływa na nasze bezpieczeństwo – ochronę danych osobowych zgromadzonych w rejestrach oraz minimalizowanie ryzyka cyberataków. Niewątpliwie sprawna e-administracja ułatwia także prowadzenia biznesu, co przekłada się na lepsze wskaźniki ekonomiczne.

Naszym celem jest stworzenie platformy, na której eksperci z instytucji publicznych i komercyjnych będą mieli okazję dyskutować, wymieniać poglądy oraz poszukiwać innowacyjnych rozwiązań zdiagnozowanych problemów w obszarze usług publicznych.

Debata odbywa się pod Honorowym patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Partnerem merytorycznym jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Już po raz ósmy odbyło się Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – Edumixer, podczas którego na temat aktualnych trendów i wyzwań, jakie niesie ze sobą dynamicznie rozwijający się świat technologii oraz wynikających z tego zmian w potrzebach kompetencyjnych dyskutowali reprezentanci firm, instytucji publicznych oraz uczelni i placówek edukacyjnych. Konferencję otworzyli Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Wiesław Paluszyński, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Wiceprezes PIIT oraz Beata Ostrowska, Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Celem Edumixera jest zainicjowanie dyskusji na temat zmian w programach kształcenia uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, a także wymiana doświadczeń i transfer tych najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozafomalnej a przedsiębiorcami i instytucjami. Wydarzenie skierowane jest do reprezentantów firm z sektorów IT oraz telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, a także przedstawicieli uczelni wyższych, szkół zawodowych i branżowych oraz reprezentantów edukacji nieformalnej, uczniów i studentów, studenckich biur karier, kół naukowych i innych ekspertów i praktyków rynkowych.

Kompetencje związane z cyberbezpieczeństwem to obecnie najbardziej poszukiwane umiejętności technologiczne, zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a luka kompetencyjna w tym obszarze dodatkowo nasiliła się po agresji Rosji na Ukrainę – wynika z raportu opublikowanego przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Wynika z niego, że w Polsce już w tej chwili brakuje ponad 10 tys. specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa. A w najbliższym czasie zapotrzebowanie na nich będzie gwałtownie rosnąć m.in. w związku z wdrożeniem dyrektywy NIS2. Znacząco rośnie też popyt na kompetencje związane ze sztuczną inteligencją, 5G, internetem rzeczy czy analityką danych. Brak specjalistów w tych dziedzinach ogranicza zdolność firm do rozwoju i wdrażania innowacji, dlatego eksperci wskazują na pilną potrzebę niwelowania luk kompetencyjnych.

– Mówiąc o kadrach z branży teleinformatyki i telekomunikacji, możemy się tutaj pochwalić poziomem kształcenia, który jest w Polsce realizowany. Swoje centra badawcze i rozwojowe w Polsce założyły największe, światowe korporacje, jak chociażby Samsung, Ericsson czy Nokia, a oprogramowanie i najnowsze technologie związane z 5G powstają właśnie w Polsce, oczywiście w ramach międzynarodowej współpracy. Polska kadra R&D współpracuje m.in. ze Stanami Zjednoczonymi i Azją, jednak kiedy porównujemy naszych inżynierów z inżynierami w innych regionach geograficznych, to widzimy, że ich kompetencje, jeśli nie są wyższe, to przynajmniej są równe, na najwyższym światowym poziomie. Tym, co nas wyróżnia i dlaczego jesteśmy konkurencyjni w porównaniu na przykład ze Stanami, jest ciągle koszt pracownika. Natomiast tu nie chodzi o to, żeby było drożej albo taniej, tu chodzi o efektywność – mówi agencji Newseria Biznes dr inż. Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020