Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Sektorową Ramą Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa (SRK CYBER).

Powstanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa jest odpowiedzią na zagrożenia w sieci, których ilość i zakres stale się powiększa. W efekcie tak dynamicznych oddziaływań branża cyberbezpieczeństwa stoi przed wyzwaniem stałego dokształcania dotychczasowej kadry pracowniczej oraz pozyskania nowych specjalistów.

W wypełnieniu luk kompetencyjnych pomocna jest SRK CYBER, która wskazuje ogólnosektorowe standardy postrzegania i definiowania kompetencji w branży, co pozwala na efektywniejszy transfer wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pomiędzy specjalistami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo. Tabela kompetencji wspiera także pracowników HR w zakresie przygotowywania ofert czy stanowisk pracy.

Publikacja SRK CYBER stanowi zestawienie najważniejszych informacji potrzebnych do jej praktycznego wykorzystania. W pierwszej części opracowania znajduje się definicja sektora cyberbezpieczeństwa, która wskazuje zakres kompetencji zawarty w tabeli kompetencji. W kolejnym rozdziale opisano instrukcję czytania SRK CYBER, w podziale na dwa typy jej funkcjonalności. Trzeci rozdział stanowi zestawienie różnych rodzajów odbiorców sektorowej ramy wraz z przykładami możliwości jej wykorzystania. Następnie w publikacji znajduje się tabela wszystkich kompetencji specyficznych dla sektora cyberbezpieczeństwa w podziale na 9 wyznaczników sektorowych. Ostatnim elementem opracowania jest słownik najważniejszych pojęć branżowych.

źródło: https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-cyberbezpieczenstwa-srk-cyber/

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020