Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu p.n.   Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo realizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatycznego oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji przeprowadzony zostanie cykl warsztatów merytorycznych dla Członków Rady oraz ekspertów branżowych, rekomendowanych m.in. przez Członków Rady. Projekt realizowany jest  w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Czwarty, a zarazem ostatni w tym roku z cyklu dotyczyć będzie Wpływu nowych regulacji oraz zmian regulacyjnych na wymagane i potrzebne kompetencje w branży TCB

 

Dyskusja ekspertów reprezentujących różnorodne środowiska – biznes, naukowców, przedstawicieli uczelni i placówek edukacyjnych – stała się gwarancją merytorycznej wymiany zdań na temat współpracy tych ośrodków w czasach przełomowych przemian technologicznych i nowej rzeczywistości związanej z pandemią. Większość panelistów zgodziła się z tym, iż ścisła współpraca jest kluczem do sukcesu. W trzydniowym Forum wzięło udział ok 200 osób.

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu p.n.   Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo realizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatycznego oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji przeprowadzony zostanie cykl warsztatów merytorycznych dla Członków Rady oraz ekspertów branżowych, rekomendowanych m.in. przez Członków Rady. Projekt realizowany jest  w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Trzeci warsztat z cyklu dotyczyć będzie Pozyskiwanie nowych pracowników – skąd brać kompetentnych ludzi do pracy?

Jest on nadzorowany oraz współorganizowany przez K04 Komitet ds. edukacji, w tym szkolnictwa branżowego działający w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Warsztat odbędzie się 15 grudnia 2020 r. w godz. 10:00 – 12:00 online na platformie MS Teams.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, na podstawie przeprowadzonych analiz sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, zarekomendowała udzielanie wsparcia szkoleniowo-doradczego, w ramach Działania 2.21 PO WER

Działanie ma na celu poprawę dopasowania kompetencji do zdiagnozowanych potrzeb sektora, poprzez realizację usług rozwojowych, wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji, których szczegółowy zakres jest określony w Rekomendacja Nr 2/20202 Sektorowej Rady Ds. Kompetencji Telekomunikacja I Cyberbezpieczeństwo.

Wysokie znaczenie sektora TCB

Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa (TCB) ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa i gospodarki, co dobrze widać zwłaszcza w sytuacjach nadzwyczajnych, jak np. w czasie epidemii COVID-19. Nowoczesna, stabilna i odpowiednio zabezpieczona infrastruktura telekomunikacyjna zapewnia nieprzerwane i efektywne funkcjonowanie struktur państwa i prowadzenie biznesu. Sieci telekomunikacyjne stały się również głównym medium wymiany informacji. Infrastruktura telekomunikacyjna ma więc największy wpływ na transformację cyfrową całej gospodarki. Jest to też branża, w której od kilku czy kilkunastu lat można zaobserwować następowanie bardzo dynamicznych zmian technologicznych. To oczywiście implikuje równie dynamiczne zmiany na rynku pracy w tym sektorze, szczególnie jeśli chodzi o zapotrzebowanie na określone kompetencje i kwalifikacje, dostosowane do obecnych wymagań pracodawców.

 Szkolisz i doradzasz firmom – ostatnia szansa na dofinansowanie dla Twoich klientów !!!
 Zapraszamy na robocze webinarium w dniu 7.12.2020 od 10.00-12.30. (link do spotkania poniżej)
 Będziemy omawiać następujące kwestie:
1/ Jak przedsiębiorstwo może skorzystać ze środków Covid na wsparcie szkoleniowe i doradcze?
2/ Jak skonstruować ofertę szkoleniową wpisującą się w wymogi projektu Wsparcie dla sektorów ze środków COVID?
 

Wsparcie sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo w procesie zwalczania skutków pandemii COVID 19

 
80% dofinansowania na szkolenia z zakresu rekomendowanego przez Radę Sektorową ds. Kompetencji dla firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji przewodowej lub bezprzewodowej, satelitarnej (J61.1, J61.2, J61.3, J61.9).
 
Łączna kwota dofinansowania na szkolenia dla firm z sektora wynosi prawie 5 000 000 zł. Rekrutacja trwa do 11 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania środków.

Środki można wydatkować do 31 marca 2021 r.

 

Tematyka szkoleń wraz z minimalną liczbą godzin i maksymalną kwotą dofinansowania na osobogodzinę:

Numer usługi

Nazwa usługi

Minimalna liczba godzin

Maksymalna kwota dofinansowania za osobogodzinę

1

Podstawy konfigurowania systemów i instalowania aplikacji do pracy zdalnej

60

52

2

Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej

80

52

3

Zestawianie i dokumentowanie tele i wideokonferencji

60

63

4

Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu

60

80

5

Wprowadzenie do projektowania rozwiązań chmurowych

80

63

6

Zabezpieczanie baz danych, w tym szyfrowanie

80

70

7

Zarządzanie rozwiązaniami do pracy zdalnej

40

96

8

Implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych

60

96

9

Bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych

60

96

 

Szkoleń zgodnych z powyższą tabelą i Usługodawców należy szukać w Bazie Usług Rozwojowych. Wszystkie szkolenia muszą być zgodne z wymaganiami zapisanymi w nadzwyczajnej rekomendacji Rady Sektorowej.

 

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://www.marr.pl/am3_sektory/#1601288678722-7709779c-1746

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020