Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo z zapraszamy Państwa na wyjątkowe wydarzenie, które stanowić będzie ważny krok na drodze do poszerzenia wiedzy i zrozumienia w dziedzinach cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji oraz innowacji technologicznych. Konferencja skupi się również na analizie aktualnych trendów i wyzwań, jakie niesie ze sobą dynamicznie rozwijający się świat technologii oraz wynikających z tego zmianach w potrzebach kompetencyjnych.

30 października 2023 r. po raz kolejny o współpracy nauki z biznesem rozmawiać będą specjaliści, reprezentanci firm oraz uczelni i placówek edukacyjnych. Tematem przewodnim konferencji będzie „Cyberbezpieczeństwo, Sztuczna Inteligencja, Innowacje Technologiczne. Wyzwania dla rozwoju kompetencji”.

Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji na temat zmian w programach kształcenia uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, wymiana doświadczeń i transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozafomalnej a przedsiębiorcami i instytucjami. Spotkanie umożliwi rozwój współpracy i budowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów w teleinformatyce, w szczególności w telekomunikacji i cyberbezpieczeństwie.

Jak wygląda polski rynek cyberbezpieczeństwa? Jakie są jego mocne i słabe strony?

Nad tymi pytaniami pochylili się eksperci z firm zgromadzonych w Klastrze #CyberMadeInPoland. Na ponad 150 stronach raportu pokazują potencjał polskiego rynku cyberbezpieczeństwa i opisują wyzwania przyszłości.

 

 

Uczestnicy rozmawiać będą o realnych zagrożeniach dla dzieci i młodzieży w sieci, o najnowszych trendach oszustw i nadużyciach w Internecie, o tym jak zapewnić sobie i dziecku dobrostan psychiczny, społeczny i fizyczny dzięki higienie cyfrowej oraz jak wzmocnić kompetencje cyfrowe.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Try IT

Partnerem merytorycznym spotkania jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Spotkanie odbędzie się 19 października (czwartek) o godz. 15.30-18.30

Adres: Miejsce: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków, sala 1.19 i 1.20

Seminarium jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy pod Linkiem.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkami:

https://www.facebook.com/Fundacja.Try.IT/posts/pfbid08kRKpdtVGstSTqQf2yptsfbiuvaEEyjuXzKhddqhLPUtpkqHPPrj5ga5P3oNzpg8l

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7119937538051518464

Seminarium naukowe jest organizowane w projekcie pn. „Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej"  w ramach Zadania nr 2: Zastosowanie metod AI, VR i IoE w diagnostyce, nadzorowaniu i sterowaniu procesów w Przemyśle 4.0

Rozwój technologii wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości umożliwia tworzenie i implementację nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych. VR i AR stanowią niezwykle obiecujące technologie pozwalająca m.in. rozwijać środowisko szkoleniowe w wirtualnej przestrzeni z potencjalnymi zastosowaniami w Przemyśle 4.0.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono badania obejmujące swoim zakresem zarówno analizę potrzeb i wymagań wdrażania technologii VR w procesie dydaktycznym, jak również opracowano metodykę tworzenia środowisk VR dedykowanych dla przemysłu i szkolnictwa wyższego, a także opracowano i zaimplementowano liczne szkolenia oparte na technologii VR.

Seminarium naukowe umożliwi wymianę wiedzy raz doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Więcej informacji o seminarium znajdziecie Państwo w Linku.

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapisania się na bezpłatną konferencję SmartSEA 2023, która odbędzie się w dniu 19 października 2023 w godzinach od 9 do 17 w Sopocie na terenie Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Tematy przewodnie to: innowacje techniczne, cyberbezpieczeństwo i inteligentne przetwarzanie danych w gospodarce morskiej oraz w badaniach zjawisk i procesów zachodzących w morzach i oceanach. Wyzwania rozwoju kompetencji i technologii informatycznych.

Informatyka stała się jednym z głównych instrumentów przemian gospodarczych i społecznych. Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do wymiany wiedzy i doświadczenia przydatnych dla rozwoju nauki i gospodarki Pomorza. Gwarantujemy dużą dawkę wiedzy z zakresu informatyki praktycznej, innowacji, sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa czy chmury z lekką morską bryzą. Eksperci i przedstawiciele świata nauki w czasie konferencji będą pokazywać między innymi technologie i sposoby zarządzania danymi w zakresie zastosowania ich w ocenie stanu mórz i oceanów. Powiedzą też o zarządzaniu wzorcami w logistyce, transporcie morskim czy zarządzaniu miastami, w tym miastami nadmorskimi. Z pewnością w dyskusji o nowoczesnej gospodarce nie może zabraknąć odpowiedniego zarządzania rozproszonymi zestawami danych, zarządzania czujnikami pomiarowymi i rozproszonymi niestrukturalnymi danymi. Z pewnością interesująca będzie też prezentacja wizji mechanizmów sztucznej inteligencji wspierających procesy logistyczne czy badania morskie. Wierzymy, że stworzenie warunków dla rozwoju technologicznego, wymiany wiedzy i badań naukowych jest podstawą rozwoju regionu naszego Pomorza.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli nauki, biznesu, edukacji i szkół oraz samorządów. Udział jest bezpłatny. Wydarzenie organizuje Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo wraz z Oddziałem Pomorskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W programie są wykłady ekspertów branżowych, panele dyskusyjne oraz networking środowiska ludzi Pomorza.

Serdecznie prosimy o rejestrację na stronie z formularzem zgłoszeniowym: https://smartsea.pl/wez-udzial/ 

We wtorek, 19 września 2023, THINKTANK we współpracy z Google oraz Parterem Merytorycznym Sektorową Radą ds. kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo zorganizowali naradę strategiczną „Unia Europejska i USA: strategiczna współzależność”.

Zaproszeni eksperci w zamkniętym gronie debatowali o tym, co przyniesie przyszłość w relacjach UE-USA oraz jak wygląda współpraca transatlantycka w zakresie technologii cyfrowych. Eksperci zastanawiali się, czy rozwój AI, chmury obliczeniowej i innych technologii, gdzie dominują firmy amerykańskie, zbliża Europę do USA czy oddala oraz jak USA i UE mogą razem odpowiadać na rosnące zagrożenia cybernetyczne i dezinformacyjne.

Wnioski z tej rozmowy zostaną przedstawione w publikacji zbiorczej zaprezentowanej podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (w dniach 11-13.10.2023). Dodatkowo publikacja będzie dotsępna na stronie Rady oraz www.think-tank.pl i Partnerów.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020