Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo z zapraszamy Państwa na wyjątkowe wydarzenie, które stanowić będzie ważny krok na drodze do poszerzenia wiedzy i zrozumienia w dziedzinach cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji oraz innowacji technologicznych. Konferencja skupi się również na analizie aktualnych trendów i wyzwań, jakie niesie ze sobą dynamicznie rozwijający się świat technologii oraz wynikających z tego zmianach w potrzebach kompetencyjnych.

30 października 2023 r. po raz kolejny o współpracy nauki z biznesem rozmawiać będą specjaliści, reprezentanci firm oraz uczelni i placówek edukacyjnych. Tematem przewodnim konferencji będzie „Cyberbezpieczeństwo, Sztuczna Inteligencja, Innowacje Technologiczne. Wyzwania dla rozwoju kompetencji”.

Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji na temat zmian w programach kształcenia uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, wymiana doświadczeń i transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozafomalnej a przedsiębiorcami i instytucjami. Spotkanie umożliwi rozwój współpracy i budowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów w teleinformatyce, w szczególności w telekomunikacji i cyberbezpieczeństwie.

Uczestnicy, podczas konferencji dowiedzą się o:

  • modelach współpracy między edukacją, a biznesem oraz o dobrych praktykach w obszarze współpracy, czyli jak zwiększyć liczbę specjalistów m.in. w cyberbezpieczeństwie;
  • kwalifikacjach rynkowych, które mogą być odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców;
  • Wykorzystaniu ram kompetencji cyberbezpieczeństwa dla tworzenia programów edukacji specjalistów;
  • Sektorowej Ramie Kompetencji dla Telekomunikacji oraz o Sektorowej Ramie Kwalifikacji dla cyberbezpieczeńśtwa;
  • Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
  • sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie oraz o kształceniu kompetencji w tym zakresie;
  • cyfrowych technologiach przyszłości wspierających edukację dzieci i młodzieży;
  • przyszłości kompetencji..

Zaplanowano także panele dyskusyjne prowadzone przez ekspertów z branży. Dla gości przewidziano również czas na networking.Udział w konferencji jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo prowadzona jest przez partnerstwo Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

Konferencja „Cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, innowacje technologiczne. Wyzwania dla rozwoju kompetencji” to doskonała okazja do poszerzania horyzontów, wymiany doświadczeń i znalezienia inspiracji w dziedzinach, które stanowią fundament współczesnej przemiany cyfrowej.

Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dla uczestników zamieszkałych ponad 50 km od miejsca konferencji możliwe jest zapewnienie bezpłatnego noclegu. Przewidziano także zwrot kosztów dojazdu.

Program Konfrencji dostępny jest TUTAJ

Serdecznie zachęcamy do rejestracji TUTAJ

Zapraszamy do aktywnego udziału i tworzenia razem przyszłości technologicznej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020