Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, planowane jest przeprowadzenie do końca 2021 r. trzech warsztatów.

Cykl warsztatowy obejmować będzie trzy wydarzenia w formule online:

1.       Dobre praktyki - współpraca edukacji i biznesu z sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

6 grudnia br. w godz. 14:30 – 16:00

2.       Kompetencje niezbędne do realizacji przez branżę telekomunikacyjną zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa w kontekście nowych technologii i zagrożeń cyberbezpieczeństwa

14 grudnia br. w godz. 14:00 – 16:00

3.       Kompetencje niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w chmurze

15 grudnia br. w godz. 10:00 – 12:00

Zapraszamy do rejestracji na wszystkie warsztaty TUTAJ

Zachęcamy do lektury raportu „Pokolenia – solidarni w rozwoju”, wydanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundację im. Stefana Batorego, gdzie pokazano zagrożenia i wyzwania w rozwoju Polski oraz przedstawiono alternatywną wobec obecnej wizję polityki gospodarczej.

W czwartek 18 listopada 2021 r. odbyła się konferencja naukowa pt.: „Certyfikacja w systemie cyberbezpieczeństwa”. Organizatorami wydarzenia byli: Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katedra Prawa Informatycznego WPiA UKSW oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne.

 Spotkanie w formule online zostało podzielone na dwie sesje: „Stan i perspektywy regulacji cyberbezpieczeństwa” oraz „Nowe problemy certyfikacji cyberbezpieczeństwa”. W trakcie pierwszej omówiono m.in. zakres zmian w najnowszym projekcie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa czy ramy certyfikacji w Akcie o cyberbezpieczeństwie.

 - W projekcie nowelizacji ustawy o KSC znalazły się przepisy zwiększające spójność regulacji krajowej z europejską. Jednak niektóre zmiany mogą nie być trwałe. W unijnym rozporządzeniu ENISA z 2019 r. i w naszym krajowym projekcie ustawy utrzymano podział na operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych. Natomiast w projekcie dyrektywy NIS 2 z 2020 r. te kategorie pominięto i zastąpiono podziałem na podmioty niezbędne i istotne. Potrzebna jest też spójność z innymi ustawami i nie wprowadzanie nowych określeń, np. przestrzeń wirtualna, jeśli można użyć terminu mającego już definicję prawną, jak np. cyberprzestrzeń. Są to kwestie na które warto zwrócić uwagę - powiedziała prof. Grażyna Szpor, UKSW.

 Europejskie ramy certyfikacji cyberbezpieczeństwa określają mechanizm ustanawiania europejskich programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa i potwierdzania, że produkty, usługi i procesy ICT, które oceniono zgodnie z tymi programami, są zgodne z określonymi wymogami bezpieczeństwa mającymi na celu zabezpieczenie dostępności, autentyczności, integralności lub poufności przechowywanych, przekazywanych lub przetwarzanych danych bądź funkcji lub usług oferowanych albo dostępnych za ich pośrednictwem w trakcie całego cyklu życia.

 

 
UWAGA! Termin składania aplikacji do konkursu „Pracodawca Jutra 2021” został wydłużony.
Nowy termin to 20 grudnia 2021 r.
Więcej informacji o konkursie:

Wyższa Szkoła Humanitas, Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas, Sektorowa Rada ds. Kompetencji-Informatyka, Akademia Sztuki Wojennej, Instytut Twórczej Integracji, Instytut Badań i Rozwoju EDUTECH

serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową EDUKACJA 4.0 – DOKĄD ZMIERZAMY? Superwizja kompetencji kluczowych

 

W dniu 23 listopada br. o godz. 10:00 – 13:00 odbędzie się webinarium „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – sektor IT”, którego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Spotkanie to jest kolejnym z cyklu spotkań online, prezentujących najnowsze wyniki badań prowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz 17 badań branżowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020