Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji: Bezpieczeństwo Informacyjne w Strukturze Edukacji, która odbędzie się  23 marca 2023 roku.

Konferencja odbędzie się w formie spotkania on-line na platformie ClickMeeting Wyższej Szkoły Humanitas. Rejestracja na konferencję trwa do 21 marca do końca dnia.

FORMULARZ DO REJESTRACJI:

Szanowni Państwo,
W dniu 23 marca 2023 roku odbędzie się Konferencja SIODO pt. „BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W STRUKTURZE EDUKACJI”

Rady Sektorowe przy Polskim Towarzystwie Informatycznym opracowały pięć wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Pod koniec 2022 roku Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowych do systemu, obecnie wnioski są na etapie konsultacji środowiskowych.

Zaproponowane przez Rady Sektorowe kwalifikacje obejmują przede wszystkim zarządzanie usługami chmurowymi w organizacji, czyli m.in. wdrażanie rozwiązań chmurowych zgodnie z projektem, w tym np. zamawianie usług chmurowych czy ich konfigurowanie, a także kwalifikacje dotyczące zapewnianie cyberbezpieczeństwa rozwiązań chmurowych. Najważniejszym aspektem będzie bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych. W tym obszarze osoby posiadające kwalifikacje identyfikować będą wynikające z regulacji prawnych, specyfiki działalności oraz wymagań właścicieli procesów biznesowych oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa, jakim muszą odpowiadać wykorzystywane rozwiązania chmurowe.

W zakresie usług chmurowych kolejna kwalifikacja opracowana przez Rady Sektorowe dotyczy samego projektowania usług chmurowych w organizacji co pozwoli odpowiednio opracować koncepcje usług chmurowych z dokładnym uwzględnieniem potrzeb danej organizacji. Czwarta kwalifikacja dotyczy obsługi incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Osoba wykwalifikowana będzie przygotowana do wykonywania zadań związanych z obsługą zdarzeń będących incydentami naruszającymi cyberbezpieczeństwo oraz rozpoznaniem zdarzeń będących incydentami naruszającymi cyberbezpieczeństwo. Ostatnia kwalifikacja dotyczy pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania otwartych danych publicznych. Odpowiednia analiza takich danych pozwoli na ocenę ich przydatności pod kątem określonych projektów. 

Wiesław Paluszyński Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

Miniony rok przyniósł wiele wyzwań dla branży cyberbezpieczeństwa, związanych głównie z rosnącą liczbą cyberzagrożeń oraz pogłębiającym się deficytem specjalistów na tym rynku. W 2022 roku do CERT Polska zgłoszonych zostało ponad 320 tys. przypadków zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Głównymi zagrożeniami, z którymi w poprzednim roku musiały mierzyć się firmy są m.in. złośliwe oprogramowania, oszustwa internetowe czy kradzież danych.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wraz z Sektorową Radą ds. Kompetencji - Informatyka postarają się odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z aktualnym zapotrzebowaniem na specjalistów z branży IT. W ramach cyklu sześciu odcinkach pod wspólnym tytułem "Zmiany na rynku pracy w sektorze IT, w tym również w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz z innymi kryzysami", wraz z naszymi ekspertami omawiamy i przedstawiamy najciekawsze wyzwania i trendy związane z rozwojem kompetencji i rynku pracy w obszarze informatyki oraz wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorstwami czy sektorem edukacji wobec dynamicznej rzeczywistości społecznej i biznesowej. Gościem drugiego odcinka jest Tomasz Klekowski - ekspert Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka.
 
 
W tym odcinku omawiamy: Wpływ transformacji cyfrowej i innowacji w biznesie na zapotrzebowanie kompetencyjne, a w szczególności: · Trendy, które będą kreować przyszłość. · Zawody przyszłości – czego możemy się spodziewać i jak kształcić przyszłe kadry? · Zielona transformacja cyfrowa a nowe kompetencje.
 

Zapraszamy do wysłuchania podcastu

https://open.spotify.com/episode/59aQv51MVaCj5OtBKFZRVb?si=Y90nzH39Se23-708GAJh8g

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020