Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Polskie Towarzystwo Informatyczne w partnerstwie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji wzięło udział w konkursie w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurs miał na celu wyłonić podmioty, które będą mogły stworzyć i zapewnić funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji jako partnerem, w konkursie ogłoszonym przez PARP złożyło wniosek na „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT”. Zgłoszony projekt zyskał najwyższą liczbę punktów spośród ośmiu wniosków, które skierowano do etapu oceny strategicznej i został rekomendowany do realizacji. Prowadzenie Rady ds. Kompetencji Sektora IT jest zgodne z kierunkiem III „Strategii Polskiego Towarzystwa Informatycznego na lata 2015-2020”. Rada stanowi istotny element rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową, z decydującym znaczeniem kompetencji informatycznych dla uzyskiwania tych wartości. Rola i relacja PTI z Radą pozwoli wpływać na definiowanie i budowanie właściwych w branży informatycznej kompetencji specjalistycznych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020