Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo uruchomiła działania merytorycznych Komitetów, realizujących poszczególne jej zadania, m.in. w zakresach: analiz i badań luk kompetencyjnych branży, systemu edukacji i kształcenia branży, rozwiązań legislacyjnych branży, rozwoju i certyfikacji kompetencji branżowych. Wszyscy Członkowie nowo powołanej Rady, to wysokiej klasy specjaliści, z bogatym doświadczeniem zawodowym, bądź dorobkiem naukowym, gotowi do podejmowania wyzwań na rzecz rozwoju naszej branży, zarówno w obszarze kompetencji personelu jak również wszelkich działaniach regulacyjnych i organizacyjnych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020