Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

 

✔ II Konferencja Prawa nowych technologii, którą otwierał mec. Xawery Konarski, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, już za nami.

Obszar poruszanych tematów podczas konferencji dotyczył najważniejszych zagadnień praktycznych i wątpliwości związanych z nowym otoczeniem prawno-regulacyjnym w zakresie nowych technologii. Oto najważniejsze wnioski:

  • brak odpowiednich przepisów regulujących korzystanie z nowych technologii (innowacji),
  • stosowanie innowacji nieraz na nowo stawia pytania o aktualność paradygmatów prawnych (np. prawa autorskiego)
  • stosowanie prawa nowych technologii jest nieraz niemożliwe bez wiedzy technicznej i z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • cyberbezpieczeństwo stało się potężną dziedziną biznesu, o bardzo różnorodnych aspektach prawnych i organizacyjnych

Podczas konferencji wśród uczestników przeprowadzono także badanie.

Na pytanie przy wdrożeniu jakich innowacji spodziewamy się jako prawnicy doradzać w nadchodzącym roku największą ilość głosów zdobyła chmura obliczeniowa (26 proc.), sztuczna inteligencja (18 proc.)  oraz automatyzacja i robotyzacja (15 proc.). Co ciekawe aż 19 proc. respondentów (druga pozycja) wskazało inną innowację

Jeżeli chodzi o wyzwania prawne w projektach innowacyjnych w kontekście zapewnienia ich zgodności z przepisami to na podium znalazła się ochrona danych osobowych (35 proc.), cyberbezpieczeństwo (23 proc.) oraz odpowiedzialności prawnej za zdarzenia, których źródłem jest dana innowacja (19 proc.). Szczegóły na załączonych grafikach.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020