Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Pandemia COVID-19 skutkuje pogorszeniem sytuacji branż, w związku z czym podjęto decyzję o przygotowaniu wsparcia w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację negatywnych skutków pandemii. Zakres wsparcia dla każdego sektora został przygotowany przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji, w ofercie znajdują się dofinansowania w wysokości 80% do szkoleń i doradztwa.

Zadania COVID-19 realizowane są w ramach działania Kompetencje dla sektorów – Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji,  mającego na celu podniesienie kompetencji pracowników.

Rekomendowane usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw z sektora TiC na podstawie Rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji:

  • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
  • Zestawianie i dokumentowanie tele i wideokonferencji
  • Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu
  • Wprowadzenie do projektowania rozwiązań chmurowych
  • Zabezpieczanie baz danych, w tym szyfrowanie<
  • Zarządzanie rozwiązaniami do pracy zdalnej
  • Implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych
  • Bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych

Nabór do udziału w projekcie trwa to 30.11.2020, zapraszamy do zapisów pod linkiem: https://bit.ly/3kH30zx

Zachęcamy również do wzięcia udziału w informacyjnym webinarium, które odbędzie się 3 listopada, podczas spotkania dowiesz się jak skorzystać ze wsparcia w projekcie, poznasz zakres merytoryczny szkoleń oraz doradztwa i poznasz zasady obsługi systemu wspierającego proces rekrutacji i korzystania ze wsparcia. Będzie również czas na zadawanie pytań.

Zapisz się: https://www.marr.pl/am3_webinarium/

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://www.marr.pl/am3_sektory/#1601288678722-7709779c-1746

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020