Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Tematyka konferencji jest poświęcona współpracy edukacji i biznesu IT oraz sektora Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa w czasach przełomowych i niezwykle ważnych przemian technologicznych. Konferencja Edumixer to wydarzenie, mające na celu szeroką dyskusję na temat dobrych praktyk w obszarze współpracy firm z sektora szkolnictwa wyższego i biznesu. W trakcie konferencji będą prowadzone dyskusje między innymi o tym, jakich kompetencji potrzebują firmy od absolwentów uczelni wyższych oraz w jaki sposób kształtować te kompetencje.

 Dyskusja podczas tegorocznego spotkania będzie skupiała się wokół:

  • trendów i strategicznych kierunków rozwoju współpracy edukacji i biznesu IT oraz TCB
  • pocovidowego modelu edukacji
  • sposobu budowania współpracy uczelni i biznesu
  • problemów i wyzwań w kontekście współpracy uczelni i biznesu

 

Głównym celem konferencji jest wypracowanie propozycji zmian w programach kształcenia uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, wymiana doświadczeń i transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozafomalnej czy  przedsiębiorcami i instytucjami. Skupia się także na poprawie współpracy i zbudowaniu partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów IT telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo. Finalnym efektem będzie rekomendacja konkretnych rozwiązań, które zapewnią potrzebne kompetencje dla zainteresowanych podmiotów.

 

Harmonogram:

  • 1 grudnia 2020 r. - Wyzwania dla sektora Informatyka – konferencja, online
  • 2 grudnia 2020 r. - Wyzwania dla sektorów Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo – konferencja, online
  • 3 grudnia 2020 r. - Wyzwania dla sektorów Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo – warsztaty, online 

 

Konferencja odbędzie się już 1-3 grudnia ONLINE.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, zarejestruj się już dziś: https://bit.ly/2J8TyXR

 

Zapraszamy!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020