Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Dyskusja ekspertów reprezentujących różnorodne środowiska – biznes, naukowców, przedstawicieli uczelni i placówek edukacyjnych – stała się gwarancją merytorycznej wymiany zdań na temat współpracy tych ośrodków w czasach przełomowych przemian technologicznych i nowej rzeczywistości związanej z pandemią. Większość panelistów zgodziła się z tym, iż ścisła współpraca jest kluczem do sukcesu. W trzydniowym Forum wzięło udział ok 200 osób.

Głównym celem IV Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER było wypracowanie propozycji zmian w programach kształcenia uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, wymiana doświadczeń i transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji oraz przedsiębiorcami i instytucjami. Ważną częścią było także skupienie się  na poprawie współpracy i zbudowaniu partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów w obszarach informatyki, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Finalny efekt to rekomendacja konkretnych rozwiązań, które zapewnią potrzebne kompetencje dla zainteresowanych podmiotów.

Kiedy mówimy o edukacji, myślimy o niej w kontekście cyfrowej, dającej możliwość korzystania z narzędzi, które pomagają nam przejść przez okres pandemii przy minimalizacji jakichkolwiek uszczerbków. Jest ona bardzo istotna z punktu widzenia dzisiejszych potrzeb gospodarki dlatego, że mamy cały czas niedobór osób z kompetencjami informatycznymi na wyższym oraz średnim poziomie. To ważne z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki, która potrzebuje nie tylko specjalistów, ale także kompetentnych konsumentów. To też jest element edukacji o którym powinniśmy pamiętać.” - powiedział otwierając konferencję Marek Zagórski, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kształcenie jest dziś procesem, który trwa podczas całej zawodowej aktywności. Wiedza akademicka wielokrotnie nie jest wystarczająca i należy rozszerzać swoje kompetencje doszkalając się wraz z postępem technologii. Brak odpowiedniej komunikacji między sektorem edukacji i biznesu może powodować niezadowolenie obu stron. Dlatego tak istotne są zmiany w programach kształcenia uwzględniające rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy.

„Połączenie edukacji z biznesem jest trudne. Nie jest to problem oczywisty i bardzo często spotykamy się z taką informacją ze strony biznesu, że szkoły wyższe nie przygotowują swoich absolwentów do pracy. Szkoły wyższe mówią natomiast, że biznes nie artykułuje w sposób oczywisty swoich oczekiwań. To w dużej mierze wynika z szybkości zmian, jakie się dzieją w naszym sektorze. Te zmiany powodują, że wymagania kompetencyjne i edukacyjne się zmieniają i za tymi wymaganiami często nie nadąża edukacja formalna, dlatego też tak ważna jest ta pozaformalna, którą musimy widzieć w tym całym procesie edukacyjnym”zauważył Wiesław Paluszyński, Prezes PTI, przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Cyberbezpieczeństwo szczególnie w dzisiejszej, nowej rzeczywistości jest niezbędnym aspektem przyczyniającym się do bezpiecznego, prawidłowego i dynamicznego rozwoju nowych technologii. Dostępność wykwalifikowanych specjalistów w tym obszarze jest bardzo ważna w kwestii realizacji tego procesu. Istotna jest zatem identyfikacja potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów w obszarach IT, telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, a w następstwie rekomendacja konkretnych rozwiązań, które zapewnią potrzebne kompetencje dla zainteresowanych podmiotów. Podczas Forum Edumixer został poruszony również powyższy temat. Dyskusji zostały poddane kwestie związane z działaniami, które mogą zostać podjęte w celu spełnienia warunku odpowiednich zabezpieczeń.

 

Nadchodzi coś, co nazywamy Przemysłem 4.0, są to nowe usługi, które w perspektywie inwestycyjnej nacisk położą właśnie na usługi IT, na pójście w kierunku społeczeństwa cyfrowego. W tym momencie cyberbezpieczeństwo jest rzeczą podstawową.” – podsumował Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

 

Wśród panelistów tegorocznej edycji EDUMIXERA znaleźli się eksperci Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiego Towarzystwa Informatycznego i członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji IT i Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, reprezentanci firm – Cisco, IBM, Intel, NASK, Orange, Play, T-Mobile, Polska Press, Atende Software, Fantasyexpo, Polsat Media, IS-Wireless, GlobalLogic, Sanitec SA, uczelni i placówek edukacyjnych - Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego, Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, a także fundacji Uniwersytet Dzieci i The Bridge.

Organizatorami IV Forum Współpracy Edukacji i Biznesu są Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Partnerzy to Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne. Patronem honorowym wydarzenia jest Urząd Komunikacji Elektronicznej, natomiast patronami medialnymi – magazyn „Personel Plus”, Radio Kampus, Digital and More i My Company Polska.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020