Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W ramach projektu mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 dla sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo zakontraktowano wsparcie na poziomie 3 293 220 zł.

Łącznie, w okresie rekrutacji, zostało złożonych 131 wniosków na kwotę 4 220 330 zł. Umowy podpisano z 102 mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami z terenu całej Polski. Dzięki temu wsparciu ma zostać przeszkolonych 442 pracowników firm z branży.

Na dzień dzisiejszy ze szkoleń skorzystało 200 osób. Uczestnicy wybierają usługi z Bazy Usług Rozwojowych. Największą popularnością cieszą się następujące tematy:

  • zarządzanie rozwiązaniami do pracy zdalnej
  • podstawy konfigurowania systemów i instalowania aplikacji do pracy zdalnej
  • zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu

Przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia cenią sobie m.in.:

  • możliwość dofinansowania do 80% kosztów szkolenia
  • rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji pracowników
  • wsparcie działań w czasie pandemii
  • możliwość przeprowadzenia elektronicznie całego procesu wnioskowania i realizacji wsparcia.

Szkolenia odbywają się po rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, która na podstawie przeprowadzonych analiz sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, zarekomendowała udzielanie takiego wsparcia szkoleniowo-doradczego, w ramach Działania 2.21 PO WER

Działanie ma na celu poprawę dopasowania kompetencji do zdiagnozowanych potrzeb sektora, poprzez realizację usług rozwojowych, wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji, których szczegółowy zakres jest określony w Rekomendacja Nr 2/20202 Sektorowej Rady Ds. Kompetencji Telekomunikacja I Cyberbezpieczeństwo.

Środki można wydatkować do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacjewww.marr.pl/telekomunikacjacovid/

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020