Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W ramach projektu mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 dla sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo zakontraktowano wsparcie na poziomie 3 293 220 zł. Łącznie, w okresie rekrutacji, zostało złożonych 131 wniosków na kwotę 4 220 330 zł. Umowy podpisano z 102 mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami z terenu całej Polski. Obecnie z usług rozwojowych zgłosiło skorzystanie i skorzystało 290 osób na kwotę ok. 1,7 mln.

Najczęściej wybierane zagadnienia z Bazy Usług Rozwojowych dotyczą:

  • bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych 
  • implementacji i migracji danych do rozwiązań chmurowych
  • podstaw konfigurowania systemów i instalowania aplikacji do pracy zdalnej

 Przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia zyskują:

  • dofinansowanie do 80% kosztów szkoleń
  • rozwój zawodowy i wzrost kompetencji pracowników
  • wsparcie działań w czasie pandemii

 Szkolenia odbywają się po rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, która na podstawie przeprowadzonych analiz sektora, zarekomendowała udzielanie takiego wsparcia szkoleniowo-doradczego, w ramach Działania 2.21 POWER

 Realizacja usług rozwojowych ma na celu poprawę dopasowania kompetencji do zdiagnozowanych potrzeb sektora, wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji, których szczegółowy zakres jest określony w Rekomendacji Nr 2/20202 Sektorowej Rady Ds. Kompetencji Telekomunikacja I Cyberbezpieczeństwo.

Środki można wydatkować do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacjewww.marr.pl/telekomunikacjacovid/

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020