Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Kobiety coraz chętniej podejmują pracę w sektorze nowych technologii. Zainteresowanie to przekłada się nie tylko na wybór studiów na kierunkach inżynierskich oraz związanych z informatyką i telekomunikacją, ale także na częstsze decyzje o zmianie obecnej branży na IT. Panie, które zdecydowały się przebranżowić stanowią 42 proc. w porównaniu do 30 proc. wśród mężczyzn – to dane, które płyną z najnowszego raportu Kobiety w IT od No Fluff Jobs.

 

- Aby zachęcić kobiety do wejścia do branży IT, bardzo ważne są wszelkiego rodzaju inicjatywy wspierające podjęcie pracy w zawodzie oraz właściwa edukacja już na etapie wczesnoszkolnym. Warto podkreślić, że według różnych oszacowań, w Polsce jeszcze przed pandemią na rynku pracy brakowało blisko 50 tysięcy specjalistów IT. Żeby znacząco zmniejszyć te niedobory, studia kierunkowe musiałoby kończyć przynajmniej o 10 tysięcy absolwentów rocznie więcej niż obecnie, co oznacza wzrost aż o 72 proc. Z tego względu powinny zostać rozwinięte różnorodne mechanizmy zachęcające do kształcenia ustawicznego oraz zmiany kompetencji zawodowych. Kobiety na tym polu mają bardzo duże możliwości. – powiedziała Beata Ostrowska, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka oraz wiceprezes PTI

 

Bariery i wyzwania

Obecnie 39 proc. kobiet chcących rozpocząć karierę w branży IT zmaga się z trudnościami w znalezieniu odpowiedniej oferty pracy. Może to wynikać ze zmniejszonego zainteresowania pracodawców początkującymi pracownikami. Podczas pandemii w bardzo szybkim czasie firmy i organizacje publiczne musiały dostosować swoje działanie do funkcjonowania w zdalnej rzeczywistości. Przez to ucierpieli wszyscy nowo wchodzący kandydaci na rynek IT gdyż trudna sytuacja przełożyła się głównie na zapotrzebowanie zaawansowanych specjalistów.

Coraz mniej pań ma problem z rozpoczęciem nauki w dziedzinie IT. W 2021 r. tylko 34 proc. badanych deklaruje, że nie wie od czego zacząć, a 23 proc. uważa, że koszty nauki są zbyt wygórowane[1].

W poprzednim roku deklaracje w tych samych obszarach wynosiły odpowiednio 47 proc. i 32 proc.
Na podobnym poziomie utrzymuje się strach przed zmianą pracy – uważa tak 24 proc. respondentek, a 26 proc. ma problem z określeniem specjalizacji, którą chciałyby się zająć. Czynnikami zniechęcającymi są również wysokie koszty kursów IT oraz przytłaczający zakres materiału do opanowania.

Na szczęście sektor IT już dawno przestał postrzegać swoją branżę jako przeznaczoną tylko dla mężczyzn. To przede wszystkim stopień wiedzy i umiejętności informatycznych, reprezentowanych przez kandydatkę czy kandydata, jest najważniejszy. Co ciekawe zespoły mieszane w IT uważane są przez pracodawców za efektywniejsze. Kobiety często mają szerszy ogląd na różne problemy, pojawiające się w trakcie realizacji projektów oraz są bardziej skłonne do kompromisów i szukania wyjścia z trudnej sytuacji. Nie zmienia to faktu, że już wcześniej kobiety stanowiły mniejszą część rynku IT. Według szacunków i badania przeprowadzonego przez Fundację Carrots w 2018 r. [2] w Polsce kobiety stanowiły tylko około 30 proc. wszystkich programistów.

- Z perspektywy Rad Sektorowych ds. Kompetencji Informatyka oraz Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa, które mają za zadanie wspomagać dostosowywanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy, chcemy zachęcić jak najwięcej kobiet do zainteresowania się stanowiskami w branży IT. Wejście na rynek pracy będzie o wiele łatwiejsze, jeśli kandydatki indywidualnie podejmą się również zwiększania swoich kompetencji technicznych w tej dziedzinie. Oprócz wiodących specjalności, jak tester czy programista, warto także rozważyć rozwijanie swoich umiejętności, np. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Obecnie bezpieczeństwo technologii cyfrowych to dla branży IT jeden z ważniejszych obszarów działania, bez którego reszta procesów jest zagrożona. – powiedział Wiesław Paluszyński, wiceprezes PIIT, prezes PTI, przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

 

Rozpoczęcie pracy w IT

Kobiety na początku swojej kariery w IT często są już aktywne zawodowo i mają na swoim koncie pierwsze sukcesy w innych obszarach. Ich decyzja o rozpoczęciu pracy w sektorze IT jest więc świadoma i poparta wcześniejszym sprawdzeniem rynku. Największą motywacją do podjęcia pracy w tej branży są wyższe zarobki, o czym mówi aż 70 proc. badanych kobiet, a 51 proc. z nich wskazuje również na możliwość rozwoju osobistego. Wśród najbardziej pożądanych specjalizacji 15 proc. respondentek wskazuje dziedzinę UX/UI, a 11 proc. interesuje Testing. Dalej z 10 proc. wskazaniem znajdują się Frontend oraz Project Management.

Prawie połowa badanych kobiet, która wyraziła zainteresowanie przebranżowieniem, podjęła także  samodzielną naukę z zakresu IT. 25 proc. z nich wspomagało się kursami specjalistycznymi, a jedynie 7 proc. zdecydowało się na dodatkowe studia informatyczne. To pokazuje, jak ważne są inicjatywy wspierające działania kobiet w branży technologicznej i że edukacja w tym obszarze nadal pozostawia duże pole do działania. Aby nasycić rynek specjalistami IT, należy rozwijać zarówno projekty w tej dziedzinie, jak również budować świadomość wśród potencjalnych, nowych kandydatek, aby zachęcić je do pracy.

O tym, że branża IT rozwija się w błyskawicznym tempie, nie trzeba przypominać. Ponadto wysokie zarobki, szerokie perspektywy, możliwość brania udziału w ciekawych projektach i stale nienasycony rynek dają szansę na podjęcie pracy w tej dziedzinie wielu osobom. Mimo że, zawody techniczne nadal bardziej kojarzą się z mężczyznami, to coraz więcej kobiet również widzi w nich potencjał. Specjalistki IT mają takie same możliwości na zbudowanie swojej kariery, podobnie jak panowie. Za powodzenie na stanowisku odpowiadają przede wszystkim determinacja, wiedza, zdobyte kwalifikacje, a także łatwość w uczeniu się i nieustanna chęć rozwoju – to cechy, które obecnie odpowiadają za sukces na rynku pracy.

 

[1] No Fluff Jobs, Kobiety w IT, 2021

[2] Fundacja Carrots, Kobiety w IT. Analiza sytuacji kobiet w branży IT w Polsce, 2018

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020