Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Prezesi Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Związku Cyfrowa Polska – Wiesław Paluszyń-ski i Michał Kanownik – zapraszają na kolejne webinarium pt. „SIECI 5G – STANDARDY I PATEN-TOWANIE A CYBERBEZPIECZEŃSTWO”. Zdalne seminarium odbędzie się w czwartek 14 paździer-nika 2021 r. w godz. 10.00-13:00.

Nasz gość specjalny, wybitny znawca tej problematyki – prof. dr hab. Rafał Sikorski spróbuje na-świetlić odpowiedzi na kluczowe pytania z tego obszaru:

Co i jak patentować? Jak powstają standardy i procesy ich potwierdzania oraz kontroli? Jak się nie zagubić w tym gąszczu przepisów, standardów i organizacji? Czym zajmują się 3GPP, ETSI, ENISA, urzędy patentowe, regulatorzy rynku telekomunikacyjnego? Czy standardy i patenty mają decydujące znaczenie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci 5G i całej cyberprze-strzeni? Czy projekt Gaia-X to właściwa droga do tworzenia standardów przetwarzania w chmu-rze, np. w obszarze mobilności (mobility)? Jakie znaczenie ma w tych procesach UE i Polska vs reszta świata?

Prof. Rafał Sikorski jako Senior Partner kieruje departamentem własności intelektualnej w kan-celarii SMM Legal oraz pracuje jako wykładowca w Zakładzie Prawa Europejskiego na Uniwersy-tecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się przede wszystkimi związkami prawa kon-kurencji z prawem własności intelektualnej. Pełni funkcje doradcy w transakcjach dotyczących dóbr własności intelektualnej oraz umowach IT. Reprezentuje klientów w procesach o naruszenie praw własności przemysłowej oraz praw autorskich. Przygotowuje opinie prawne dla przedsię-biorców oraz międzynarodowych instytucji.

Prof. Sikorski aktywnie uczestniczy w debatach światowego środowiska własności intelektualnej. Realizował liczne granty badawcze. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, które uka-zały się w renomowanych wydawnictwach, takich jak Cambridge University Press, Edward Elgar czy Wolters Kluwer. Prelegent konferencji biznesowych i naukowych.

 

Po wykładzie przewidujemy dyskusję panelową, w której wezmą udział przedstawiciele najwięk-szych graczy na rynku sieci 5G: · dr inż. Sławomir Pietrzyk, CEO w firmie IS Wireless, którą możemy nazwać z przymruże-niem oka „Polską nadzieją na podbój świata telekomunikacji w kategorii OPEN (RAN )”; · dr inż. Jacek Falkiewicz z Ericssona, który jest „Nadzieją Europy na podbój świata w kate-gorii wszechwag”; · Łukasz Bromirski, znakomity ekspert i niestrudzony popularyzator wiedzy z zakresu Cyber-bezpieczeństwa, reprezentujący Cisco; Tę globalną firmę na potrzeby naszej rozgrywki na-zywamy żartobliwie „Nadzieją świata na podbój świata w kategorii Core”. Na bramce (internetowej) pojawi się Michał Szczęsny z Exatela, który reprezentować będzie #pol-skie5G. W roli sędziów wystąpią: Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w KPRM oraz dr inż. Elżbieta Andrukiewicz z Instytutu Łączności – PIB. Na stanowiskach trenerskich za-siądą Prezesi Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Związku Cyfrowa Polska – Wiesław Palu-szyński i Michał Kanownik. O podsumowanie dyskusji poprosiliśmy, jak zawsze, naszego wykładowcę oraz prof. Katarzynę Chałubińską-Jentkiewicz – wybitną prawniczkę, wykładowczynię Uniwersytetu SWPS i Akademii Sztuki Wojennej, członka Rady ds. Cyfryzacji przy Premierze (obecnej i poprzedniej kadencji). Prof. Chałubińska-Jentkiewicz jest znawcą prawa autorskiego, w tym w zakresie mediów, filmu, nowych technologii, cyberbezpieczeństwa. Ma na koncie liczne publikacje – monografie, artykuły naukowe, zbiory komentarzy i innych publikacji prawniczych.

Dyskusję poprowadzi po raz trzeci Jarosław Mojsiejuk – prawnik, manager w Hewlett Packard Enterprise Polska, reprezentujący także Związek „Polska Cyfrowa”.

Już w czwartek 14.10.2021 r. w godzinach 10:00-13:00 zapraszamy informatyków, prawników, ale także wszystkich użytkowników świata cyfrowego - zarówno tych którzy czują, że są jego zwy-kłą, jak i niezwykłą częścią J

Prosimy o rezerwację czasu i zapraszamy do zgłoszenia przez formularz rejestracyjny - https://sdsi.pl/webinaria/w3-sieci-5g/#rejestracja-webinar3. Link do webinarium prześlemy dzień przed wydarzeniem w oddzielnej korespondencji

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020