Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo wydała dotychczas jedną nadzwyczajną rekomendację rozwojową, tzw. antycovidową. Dotyczyła ona wsparcia w zakresie szkoleniowo-doradczym dot. zwalczania skutków pandemii COVID-19 dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego na podstawie przygotowanych wytycznych zrealizowała projekt „Wsparcie dla sektorów”, w ramach którego firmy uzyskały 80 proc. dofinansowania do szkoleń i doradztwa przez firmy z Sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (TiC).

Projekt MARR pozwolił na dofinansowanie i realizację szkoleń zakończonych pozytywnie dla 401 pracowników, którzy w 50 proc. zatrudnieni byli w małych, w 35 proc. w mikro, a w 15 proc. w średnich firmach. Dofinansowanie na jedną osobę wynosiło maksymalnie 6 400 zł. Wykorzystano aż 93 proc. z przeznaczonych środków na dotację dla tego sektora, co przełożyło się na kwotę prawie 2,3 mln zł.

Loading...
/

Rekomendacja Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo objęła potrzebę podniesienia umiejętności związanych z instalowaniem, konfigurowaniem i zabezpieczaniem aplikacji i narzędzi do pracy zdalnej, zapewnieniem bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, projektowaniem, implementacją i migracją danych do rozwiązań chmurowych oraz zabezpieczeniem baz danych. Na tej podstawie MARR wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowały szkolenia dotyczące:

 • zarzadzania rozwiązaniami do pracy zdalnej,
 • bezpiecznego korzystania z narzędzi do pracy zdalnej,
 • wprowadzenia do projektowania rozwiązań chmurowych,
 • implementacji i migracji danych do rozwiązań chmurowych,
 • bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej,
 • zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania,
 • zestawiania i dokumentowania tele i wideokonferencji.

 Dla firm działających w branży:

 • telekomunikacji przewodowej,
 • telekomunikacji bezprzewodowej,
 • telekomunikacji satelitarnej,
 • pozostałej telekomunikacji.

 Działania te zakończyły się bardzo pozytywnym odbiorem ze strony przedsiębiorców, którzy wzięli udział w projekcie. Wśród zalet wymieniano m.in.:

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji pracowników,
 • wsparcie w czasie pandemii,
 • wysoki poziom refundacji – 80 proc.,
 • składanie i podpisywanie dokumentów tylko drogą elektroniczną.

W czasach pandemii sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa stał się linią obrony przed powodowanym przez koronawirusa kryzysem gospodarczym i społecznym. Oferując łączność, Internet i zdalny dostęp do zasobów, stanowi antidotum na rozprzestrzenianie się bezrobocia i spadek PKB. Monitoring kadr sektora TCB w Polsce i szybka reakcja na postępujące zmiany nie tylko technologiczne, ale również te na rynku pracy, okazały się kluczowymi elementami wspierającymi rozwój polskiej gospodarki. Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Rada włącza przedsiębiorców w identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy ICT i umożliwia ich podnoszenie.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020