Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Szanowni Państwo, informujemy, że od 15 listopada br. do wyczerpania alokacji 250 tys. zł na refundację usług rozwojowych Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości wznawia nabór wniosków do projektu: „Kompetencje dla sektora telekomunikacji”

W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 6.168,00 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz 12.336,00 zł w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo może oddelegować do udziału w projekcie max. 2 osoby, każda z nich może skorzystać z 1 usługi rozwojowej.

Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż w przeciągu 2 tygodni od złożenia kompletu dokumentów.

Ścieżka dofinansowania:

Krok 1 - to rejestracja na stronie PARP  Formularz zgłoszeniowy - Kompetencje dla sektorów 2 - PARP - Centrum Rozwoju MŚP

Krok 2 - złożyć wniosek poprzez portal https://kst.e-ocwp.pl

Krok 3 - dostarczenie w terminie 7 dni po akceptacji przez Operatora złożonych dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera.

W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:

 Ø posiadają wiodące PKD w sekcji J – 5 pkt.

Ø nie korzystali ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/204 – 5 pkt

Ø dokonają wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych – 3 pkt

Ø prowadzą działalność gospodarczą do dnia złożenia wniosku (nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej):

· poniżej 6 miesięcy – 1 pkt

· od 6 miesięcy do 12 miesięcy – 2 pkt

· od 1 roku do 2 lat – 3 pkt

· powyżej 2 lat do 5 lat – 4 pkt

· powyżej 5 lat – 5 pkt

Ø wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej:

· kobiety – 4 pkt

· osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 2 pkt.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020