Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach od 15 listopada br. do wyczerpania alokacji 250 tys. zł na refundację usług rozwojowych wznowiony został nabór wniosków do projektu: „Kompetencje dla sektora telekomunikacji”

W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, tj. 6.168,00 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz 12.336,00 zł w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo może oddelegować do udziału w projekcie max. 2 osoby, każda z nich może skorzystać z 1 usługi rozwojowej.

Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż w przeciągu 2 tygodni od złożenia kompletu dokumentów.

W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:

 1. posiadają wiodące PKD w sekcji J – 5 pkt.
 2. nie korzystali ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/204 – 5 pkt
 3. dokonają wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych – 3 pkt
 4. prowadzą działalność gospodarczą do dnia złożenia wniosku (nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej):
 5. poniżej 6 miesięcy – 1 pkt
 6. od 6 miesięcy do 12 miesięcy – 2 pkt
 7. od 1 roku do 2 lat – 3 pkt
 8. powyżej 2 lat do 5 lat – 4 pkt
 9. powyżej 5 lat – 5 pkt
 10. wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej:
 • kobiety – 4 pkt
 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 2 pkt.

 Więcej o projekcie: https://ocwp.org.pl/.../kompetencje-dla-sektora.../

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020