Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

 

 

Polska myśl innowacyjna w światowej branży ICT i nowych technologii, rozwiązania AI i Internet Rzeczy w procesach innowacji, znaczenie cyfryzacji dla rozwoju gospodarki i usług publicznych, chmura obliczeniowa i jej rola w budowie centrum finansowego nowej generacji, krajowa produkcja
i dystrybucja gier komputerowych. To tylko niektóre zagadnienia, które zostały omówione podczas trzech debat eksperckich, zorganizowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu w ramach promocji polskiej branży ICT i gamedev podczas Expo 2020 Dubai. Seria debat online odbyła się 25 lutego.

 

Rola smart i Internetu Rzeczy

 

W pierwszym panelu dyskusyjnym szczegółowo omówiona została tematyka rozwiązania smart i Internetu Rzeczy (loT), sztucznej inteligencji oraz robotyki i automatyki.

Wszyscy paneliści zgodnie podkreślają, że są to jedne z najbardziej interesujących obszarów polskich innowacji. Świadczy o tym choćby to, że Polska jest liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w zakresie specjalistycznych kursów AI w edukacji wyższej,
w szczególności na studiach podyplomowych. Co więcej, Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów CEE i siódme miejsce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę ekspertów pracujących nad rozwojem lub wdrożeniem AI.

 

- Platforma cyfrowa nowej generacji zapewni nowe i lepsze jutro dla obywateli Europy i świata. Nowa generacja platformy technologicznej zapewni również nowe wartości współpracy korporacyjnej – uważa Francesco Bonfiglio, dyrektor generalny Gaia-X European Association for Data and Cloud.

                                                                                                                     

Internet rzeczy świetnie sprawdza się w sektorach sprzedażowych czy marketingowych,
a chmura może obejmować również rozwiązania w sferze publicznej lub tzw. inteligentnych miast. Potwierdzają to także wyniki badania PMR. Prawie połowa dużych firm (49%) uważa,
że w ciągu 3 lat rozwiązania IoT będą miały strategiczne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Aktualnie rozwiązania smart pełnią także bardzo ważną rolę
w transformacji cyfrowej państwowych usług. Są one bowiem wykorzystywane w wielu strategicznych obszarach m.in. transporcie publicznym, zarządzaniu ruchem, energetyce, służbie zdrowia czy urzędach i usługach publicznych. W zgodnej opinii ekspertów ten trend będzie rósł w najbliższych latach.

- Pandemia koronawirusa pokazuje znaczenie sztucznej inteligencji i robotyzacji w naszym codziennym życiu. sztuczna inteligencja to część ekosystemu, w której teraz zaczynamy rozwijać lub odkrywać funkcje. Sztuczna inteligencja to bardzo ważny element polskiej gospodarki w nowej erze cyfrowej. Znajduje zastosowanie m.in. w kulturze, logistyce i transporcie - uważa prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska - Akademia Leona Koźmińskiego.

 

Głównym beneficjentem 5G będzie najprawdopodobniej internet rzeczy (IoT), stanowiący fundament Przemysłu 4.0, ale także koncepcji inteligentnego miasta (Smart City) czy rozwiązań Smart Home. Ogromna pojemność sieci 5G pozwala na połączenie do 1 mln urządzeń na 1 km2. Ma to być gwarantem szybkiego rozwoju IoT, umożliwi bowiem uzyskanie większej elastyczności, innowacyjności i wydajności istniejących procesów.

 

Dużym wyzwaniem dla polskiej gospodarki jest także rozwój robotyzacji. W 2019 r. polski przemysł po raz pierwszy w historii awansował do czołowej 15. państw z największą liczbą nowych robotów przemysłowych. Trendu robotyzacji z całą pewnością nie da się już zatrzymać, choć naturalnie mogą być różne fazy jej rozwoju.

 

- Myślę, że teraz najważniejsza jest elastyczność i szybkość działania na rynku, a to zapewnia sztuczna inteligencja. Widzimy to w największych biznesach na świecie, takich jak budownictwo – uważa Sebastian Grabowski, Head of IoT/Smart City/Industry/Edge Enterprise Architecture Practices w Orange Business Services.

 

Na tym zakończono pierwszą część debaty ekspertów w ramach promocji polskiej branży ICT
i gamedev podczas Expo 2020 Dubai. W panelu udział wzięli: Francesco Bonfiglio - CEO Gaia-X European Association for Data and Cloud, prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska - Akademia Leona Koźmińskiego, Borys Stokalski Partner RETHINK, Sebastian Grabowski, Dyrektor Head of IoT/Smart City/Industry/Edge Enterprise Architecture Practices in Orange Business Services.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020