Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w uroczystości wręczenia nagród w konkursie Pracodawca Jutra edycja VI.

Spotkanie odbędzie się 9 czerwca w Mała Warszawa – art & business.

Uroczystość będzie okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz nagrodzenia najlepszych inicjatyw w kategoriach „Rozwój Pracownika”, „Ambasador Edukacji” i „Dojrzałe Kompetencje”. Ponadto dla najlepszych inicjatyw branżowych zostaną przyznane Nagrody Branżowe Sektorowych Rad ds. Kompetencji w branżach, w których powołano sektorowe rady ds. kompetencji.

Pracodawca Jutra to konkurs skierowany do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, który ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców, którzy z sukcesem realizują inicjatywy z zakresu rynku pracy i edukacji.

Zapisy: https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=2801

 Zapraszamy!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020