Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

 

Wzrost zaawansowania rozwoju produktów, optymalizacja łańcuchów dostaw, automatyzacja operacji finansowych - te trendy mają ogromny wpływ na sektor IT i kształtowanie się potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy. Według najnowszego raportu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, zrealizowanego przez Antal, aż 70% badanych menedżerów IT podkreśla znaczenie tych czynników.

W erze dynamicznego postępu technologicznego, przedsiębiorstwa z każdej branży dostrzegają korzyści płynące z wykorzystania nowych technologii. Rozwój sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i automatyzacji stwarza nowe możliwości, które wpływają na zapotrzebowanie na pracowników w tych dziedzinach. Na jakich specjalistów konkretnie?

Czy rewolucje w IT wymuszają nowe kwalifikacje?

Badani są zgodni (85%), że w związku z rozwojem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w bardzo wysokim stopniu staną się potrzebne nowe kompetencje i kwalifikacje, a automatyzacje procesów biznesowych przełożą się na znaczny wzrost zapotrzebowania na nowe umiejętności (72%).

Rozwój nowych technologii znacząco wpłynie na rynek pracy, a także zmieni sposób funkcjonowania wielu branż i sektorów naszej gospodarki. Jeszcze do niedawna szacowano, że w wyniku postępującej automatyzacji wielu pracowników może całkowicie stracić dotychczas wykonywaną pracę, a tylko nieliczni będą mogli się przekwalifikować. Obecnie badania wskazują, że liczba nowych miejsc pracy związanych z AI może znacząco wzrosnąć, wymagać to będzie jednak od pracowników podnoszenia, a także dostosowania kwalifikacji i kompetencji do zapotrzebowania rynku. Postępująca transformacja cyfrowa powoduje, że firmy, które do tej pory nie były związane bezpośrednio z sektorem IT będą musiały położyć większy nacisk na umiejętności cyfrowe oraz kwalifikacje swoich pracowników w tym obszarze – komentuje Beata Ostrowska, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka.

Tych kompetencji szukają pracodawcy

Obecnie u kandydatów pożądane jest co najmniej kilkuletnie doświadczenie komercyjne, umiejętność rozwiązywania problemów i pracy w zespole, samodzielność i dobra znajomość wymaganej przez pracodawcę technologii. Pracodawcy najczęściej szukają osób z poziomu regular, senior i lead, czyli przynajmniej ze średnio zaawansowaną wiedzą w branży IT. Do najbardziej pożądanych kompetencji będą należeć:

Specjaliści z powyższymi kompetencjami min. takimi jak machine learning, umiejętność posługiwania się Pythonem, SQL czy z doświadczeniem w pracy z bibliotekami data science i sztucznej inteligencji będą bardzo pożądani na rynku pracy. Umożliwiają one specjalistom i menedżerom w branży IT prowadzenie innowacyjnych projektów, tworzenie inteligentnych rozwiązań i wspieranie rozwoju firmy w erze cyfrowej. Warto zwrócić uwagę na rosnący obszar występowania sztucznej inteligencji. Znajduje ona zastosowanie w marketingu, monitoringu, medycynie czy też projektowaniu. Braki kadrowe zmuszają do poszukiwania rozwiązań systemowych, zwiększających efektowność pracy. Postępujące wzrost zastosowań AI w przyszłości, a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na specjalistów z tego obszaru, dostrzega blisko połowa (45%) badanych – komentuje Fabian Pietras, Business Unit Director Antal, IT Services.

Jaka przyszłość czeka programistów?

47% badanych uważa, że rozwój zastosowań sztucznej inteligencji zwiększy popyt na programistów, natomiast 35% uważa, że nie będzie to miało żadnego wpływu na poziom zapotrzebowania. Raport Światowego Forum Ekonomicznego potwierdza, że w Polsce programiści będą coraz bardziej poszukiwani.

Zapotrzebowanie na programistów-developerów nieustannie rośnie, a wszystkie dane wyraźnie wskazują, że popyt na rynku wielokrotnie przekracza podaż. To powoduje, że koszt zatrudnienia programistów jest dziś dla wielu firm zaporowy. Jednocześnie trudno sobie dziś wyobrazić skuteczne zarządzanie firmą bez pomocy oprogramowania biznesowego. Naszym zdaniem zapotrzebowanie na klasyczne role związane z wytwarzaniem oprogramowania będzie stale rosło, pomimo wzrostu popularności platform low-code/no-code. Jednocześnie, na naszych oczach tworzy się zupełnie nowa kategoria specjalistów IT, która dynamicznie się powiększa – podsumowuje Łukasz Wróbel, Wiceprezes WEBCON.

 

________________________________________________________________________________

O raporcie 

Badanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka “Wpływ trendów rozwojowych nowych technologii na potrzeby kompetencyjne sektora IT” zostało przeprowadzone przez Antal w dniach 19.01.23 –25.01.23 metodą CAWI oraz CATI wśród 202 menedżerów firm informatycznych oraz dyrektorów departamentów/działów IT firm nieinformatycznych wykorzystujących w swojej działalności rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego zgodnie z kodami PKD (58.2, 62, 63.1). Link do pobrania raportu: https://antal.pl/wiedza/raport/wplyw-trendow-rozwojowych-nowych-technologii-na-potrzeby-kompetencyjne-sektora-it 

 

 

O Sektorowej Radzie ds. Kompetencji – Informatyka 

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka poprzez inicjowanie i udział w przedsięwzięciach związanych z potrzebami kompetencyjnymi w obszarze informatyki Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka pomaga harmonizować ofertę edukacyjną z wymaganiami rynku pracy sektora IT. Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka pomaga dostosowywać ofertę edukacyjną do obecnych wymagań rynku pracy w sektorze m.in. poprzez rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze, współpracę w zakresie porozumień edukacyjnych działających na rzecz zintegrowania edukacji i pracodawców, określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze oraz zlecanie tego rodzaju badań, identyfikację potrzeb w zakresie aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji oraz tworzenia poszczególnych kwalifikacji, a także przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego 

www.srit.radasektorowa.pl  

 

 

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020