Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Dzisiaj (20 września) rozpoczęło się dwudniowe Forum Nowych Technologii organizowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Sektorowe Rady ds. Kompetetncji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo oraz Informatyka są partnerami merytorycznymi Forum. Beata Ostrowska z Rad Sektorowych wraz z Jakubem Groszkowskim Zastępcą Prezesa UODO oraz Xawerym Konarskim Prezesem SPNT otworzyła dzisiejsze Forum. Natomiast Wiesław Paluszyński wygłosił wykład pt.: Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych.

Forum porusza zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy ochroną danych osobowych a nowymi technologiami. Dla lepszego zrozumienia technologii, potencjału jej wykorzystania, korzyści i zagrożeń Urząd podejmuje wiele inicjatyw edukacyjnych i naukowych. Najnowsza inicjatywa to dwudniowa konferencja, do udziału w której zaproszono ekspertów reprezentujących zarówno sektor prywatny, jak i publiczny.Podczas sesji tematycznych oraz w czasie debaty uczestnicy odniosą się do takich zagadnień, jak:

◾ ochrona danych osobowych w erze nowych technologii,
◾ sztuczna inteligencja a ochrona danych osobowych – wyzwania prawne i etyczne,
◾ bezpieczeństwo informacji w erze cyfrowej,
◾ wyzwanie dla organów ochrony danych w erze innowacji,
◾ najważniejsze zmiany legislacyjne w obszarze nowych technologii 2023/2024.

Dwudniowe spotkanie ekspertów zakończy debata pt. „Najważniejsze trendy nowych technologii w kontekście ochrony danych osobowych”.

Więcej informacji oraz link do bezpłatnej transmisji znajduje się tu: https://lnkd.in/dmr3Y2ek

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020