Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje w najbliższym czasie ogłoszenie kolejnych rund konkursu na wybór operatorów projektów szkoleniowo-doradczych. W związku z tym PARP zwróciła się z prośbą o przygotowanie rekomendacji dotyczących szkoleń, m.in. do Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo, którą prowadzi PTI wraz z PIIT-em.

W celu opracowania rekomendacji Rada planuje:

  1. Przeprowadzenie ankietowego badania sektora;
  2. Prace analityczno-warsztatowe Członków Rady i ekspertów
  3. Końcowe prace analityczne i redakcyjne.

W imieniu Rady będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie ankiety i rozpropagowanie jej w swoim środowisku. Prosimy o jej wypełnienie do 9 września (tj. do najbliższej środy).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020