Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Rada Sektorowa ds. Kompetencji Informatyka – potrzeby i cele działania 

Celami działania Rady, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (lidera projektu) oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (partnera) są m.in.  

  • monitorowanie potrzeb pracodawców z sektora IT oraz instytucjonalnych użytkowników rozwiązań informatycznych,
  • monitorowanie poziomu kompetencji pracowników,
  • modelowanie zmian edukacji formalnej i pozaformalnej w pożądanych kierunkach. 

Działania te są niezbędne wobec widocznego deficytu specjalistów IT oraz szacowanemu wzrostowi zapotrzebowania rynku pracy na informatyków. Rada prowadzi je w ścisłej współpracy z pracodawcami sektora IT i ich organizacjami oraz z instytucjami edukacji wszystkich szczebli.

Wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT wynika z rozwoju zastosowań teleinformatyki we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji, dlatego pilnym zadaniem jest rozbudowa systemu kształcenia specjalistów. W najbliższych latach będzie rosło zapotrzebowanie na inżynierów i programistów tworzących sprzęt i oprogramowanie w firmach informatycznych, a także na specjalistów wdrażających, utrzymujących i rozwijających systemy w przedsiębiorstwach, w administracji publicznej, w innych instytucjach i organizacjach. W tym celu Rada Sektorowa ds. Kompetencji Informatyka prowadzi oraz koordynuje działalność badawczą dotyczącą kwalifikacji i kompetencji informatycznych, prognozować zakres i kierunki zmian kompetencji oraz zapotrzebowania rynku pracy, a także rekomendować rozwiązania (w tym także zmiany legislacyjne) w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej w celu dostosowania systemu kształcenia do potrzeb rynku.

Choć informatyka jest obecnie w Polsce najpopularniejszym kierunkiem studiów – według danych MNiSW w 2016 r. na ponad 800 kierunkach studiów w tej dziedzinie (łącznie na studiach I i II stopnia) kształci się ok. 70 tys. przyszłych informatyków i nadal zgłasza się na nie najwięcej kandydatów – to potrzebna jest rozbudowa systemu kształcenia specjalistów. Dotyczy to zarówno instytucji edukacji formalnej – szkół i uczelni dających uprawnienia do pracy w zawodach informatycznych – jak i placówek edukacji pozaformalnej, prowadzących szkolenia podnoszące kwalifikacje. Jest to tym istotniejsze, że wraz z rozwojem technologii informacyjnych i ich zastosowań pojawiają się nowe potrzeby, np. tworzenia rozwiązań zaliczanych do tzw. Trzeciej Platformy (usługi chmurowe, rozwiązania mobilne, Big Data, media społecznościowe). 

Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 15 grudnia 2016 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020