Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, na podstawie przeprowadzonych analiz sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, zarekomendowała udzielanie wsparcia szkoleniowo-doradczego, w ramach Działania 2.21 PO WER

Działanie ma na celu poprawę dopasowania kompetencji do zdiagnozowanych potrzeb sektora, poprzez realizację usług rozwojowych, wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji, których szczegółowy zakres jest określony w Rekomendacja Nr 2/20202 Sektorowej Rady Ds. Kompetencji Telekomunikacja I Cyberbezpieczeństwo.

Wysokie znaczenie sektora TCB

Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa (TCB) ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa i gospodarki, co dobrze widać zwłaszcza w sytuacjach nadzwyczajnych, jak np. w czasie epidemii COVID-19. Nowoczesna, stabilna i odpowiednio zabezpieczona infrastruktura telekomunikacyjna zapewnia nieprzerwane i efektywne funkcjonowanie struktur państwa i prowadzenie biznesu. Sieci telekomunikacyjne stały się również głównym medium wymiany informacji. Infrastruktura telekomunikacyjna ma więc największy wpływ na transformację cyfrową całej gospodarki. Jest to też branża, w której od kilku czy kilkunastu lat można zaobserwować następowanie bardzo dynamicznych zmian technologicznych. To oczywiście implikuje równie dynamiczne zmiany na rynku pracy w tym sektorze, szczególnie jeśli chodzi o zapotrzebowanie na określone kompetencje i kwalifikacje, dostosowane do obecnych wymagań pracodawców.

Rodzaje zidentyfikowanych kompetencji

Rada dokonała identyfikacji potrzeb w zakresie kluczowych kwalifikacji i kompetencji specjalistycznych (tzw. twardych) z obszaru telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, w tym również transferowalnych (które można przenosić z jednego sektora do drugiego), a także tzw. kompetencji miękkich, w tym społecznych, komunikacyjnych, biznesowych czy językowych. Wzięła przy tym pod uwagę prognozy dotyczące głównych technologicznych trendów rozwojowych oraz opinie ekspertów i pracodawców z sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Według ekspertów No Fluff Jobs, w obszarze najbardziej pożądanych kompetencji pozatechnicznych są i będą bardzo istotne m.in. kompetencje miękkie w zakresie komunikacji, obsługi klienta czy zarządzania projektami, ważne zarówno w pracy zdalnej, jak i normalnej pracy w biurze, a także kompetencje społeczne jak praca w zespole czy budowanie i zarządzanie zespołem. Coraz bardziej istotną kompetencją miękką staje się również radzenie sobie ze stresem. Absolutnie kluczowa i niezbędna jest też znajomość specjalistycznych języków obcych.

Złożoność struktury rynku pracy w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa oraz szybko następujące zmiany technologiczne sprawiają, że trudno jest szczegółowo prognozować zapotrzebowanie na konkretne kwalifikacje i kompetencje w dłuższej perspektywie czasowej

Zapotrzebowanie na kompetencje/kwalifikacje w sektorze

W rekomendacji Rady zostały wymienione oraz dokładnie opisane kwalifikacje i kompetencje, które są niezbędnymi do osiągnięcia wzrostu poziomu jakości świadczonych usług w sektorze TCB.

Wśród 21 kompetencji/kwalifikacji zostały wymienione między innymi takie, jak:

  • Instalowanie i konfigurowanie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
  • Zarządzanie i monitorowanie infrastruktury sieciowej
  • Zarządzanie mobilnymi sieciami IP
  • Konfigurowanie i zarządzanie routingiem sieciowym
  • Administrowanie sieciami telekomunikacyjnymi

Szczegółowa lista wraz z opisem poszczególnych podpunktów znajduje się w SRTCB Rekomendacja 2-2020 z dnia 25.11.2020.docx (002).pdf

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020