Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Z uwagi na tematykę Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka powołały wspólny Zespół Roboczy ds. oceny wniosku „Obsługa i wykorzystywanie urządzeń cyfrowych”.

W opinii Zespołu Roboczego już sama nazwa przedstawionego dokumentu jest bardzo ogólna, myląca i nie wskazuje konkretnej kwalifikacji zawodowej. Nazwa sugeruje bardzo szerokie ujęcie zakresu tematycznego, co wskazuje raczej na kompetencje cyfrowe niż kwalifikacje zawodowe. Obsługa i wykorzystanie urządzeń cyfrowych należą dzisiaj do podstawowych kompetencji cywilizacyjnych, jako kwalifikacje cyfrowe mają charakter powszechny, stanowią podstawę funkcjonowania w społeczeństwie, trudno więc mówić o konkretnych grupach zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji z tego zakresu. Zainteresowani mają, gdzie nauczyć się obsługi komputerów, laptopów czy smartfonów lub uzupełnić swoją wiedzę z tego zakresu, jeśli mają taką potrzebę. Nikt jednak przy przyjmowaniu do pracy nie będzie od nich wymagał certyfikatów z obsługi urządzeń cyfrowych na poziomie podstawowym, gdyż jest to traktowane jako oczywista kompetencja cywilizacyjna. W stosunku do grup faktycznie wykluczonych potrzebne są natomiast raczej działania społeczne niż szkolenia zmierzające do uzyskania certyfikatu. W konsekwencji więc dalsze procedowanie tak zdefiniowanej kwalifikacji jest bezzasadne – obejmuje ona zbyt szerokie spektrum zagadnień na poziomie podstawowym, by mogła być uznana za kwalifikację zawodową, brakuje wskazania konkretnych, specyficznych obszarów i zakresów zastosowania, w ramach których mogłaby być rozwijana.

Zobacz pełną wersję opinii (link).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020