Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Z uwagi na tematykę Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka powołały wspólny Zespół Roboczy ds. oceny wniosku do ZSK.

W opinii Zespołu Roboczego przedstawiony dokument ma mylącą nazwę, ponieważ zakres wniosku dotyczy de facto Inspektora Ochrony Danych (IOD). Właściwe byłoby posługiwanie się tą nazwą od początku, gdyby nie fakt, że kwalifikacja ma dotyczyć sztucznie wyodrębnionego poziomu podstawowego, a nie pełnej kwalifikacji IOD. Ponadto firmy i instytucje są zainteresowane zatrudnianiem Inspektora Ochrony Danych z pełnymi kompetencjami. Trudno się więc spodziewać, żeby kandydaci byli zainteresowani nabywaniem cząstkowych kwalifikacji, które nie dają szansy zatrudnienia. Istnieje natomiast potrzeba sformalizowania warunków walidacji i certyfikacji dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD) – obecnie takich brakuje. Jeżeli miałoby to się odbywać przez wpisanie do ZSK, to wniosek musiałby dotyczyć pełnych umiejętności IOD, a nie cząstkowych. Na rynku jest bowiem zapotrzebowanie, zgodnie z wymogami RODO, na zatrudnienie IOD z pełnymi kompetencjami i idącymi za tym odpowiedzialnościami. Przygotowanie odpowiedniego wniosku wymagałoby jednak dobrego rozpoznania rynku i warunków wykonywania na nim funkcji IOD, szerokich konsultacji ze środowiskami zajmującymi się ochroną danych osobowych i wypracowania w toku dyskusji i uzgodnień optymalnych założeń i warunków dla kwalifikacji.

Zobacz pełną wersję opinii (link)

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020