Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Spis treści

Poszukiwane kompetencje antyCovidowe

Transformacja rynku TCB związana z pandemią implikuje również zmiany na rynku pracy w tym sektorze, szczególnie jeśli chodzi o zapotrzebowanie na określone kompetencje. Zatem jakie potrzeby kompetencyjne ujawniła pandemia i jakich kompetencji potrzebują firmy, żeby efektywnie funkcjonować w nowej rzeczywistości, określonej warunkami wywołanymi przez koronawirusa?

Odpowiedź na powyższe pytania przyniosło badanie potrzeb kompetencyjnych sektora TCB, w którym respondenci zostali zapytani o zapotrzebowanie na kompetencje strategiczne w kontekście epidemii COVID-19 – obecnie i w dłuższej perspektywie czasowej – a także o trudność w pozyskaniu pracownika z określonymi kompetencjami.
Z danych opracowanych przez Zespół Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, a zebranych przez redakcję Teleinfo24.pl, wynika, że najbardziej poszukiwanymi obecnie kompetencjami w czasie pandemii, tzw. antyCovidowymi, są te związane z pracą zdalną, bezpieczeństwem kanałów komunikacji elektronicznej, a także rozwiązaniami chmurowymi. Wyniki pierwszych pięciu pozycji, które znalazły się na liście najbardziej poszukiwanych kompetencji, zawierają się w przedziale od 3,50 do 3,66, w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 oznacza „zdecydowanie tak”, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na określone kompetencje. Są to według kolejności w zestawieniu: projektowanie i implementacja procedur cyberbezpieczeństwa w zakresie pracy zdalnej (3,66); zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należyta weryfikacja tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu (3,59); zarządzenie projektami w trybie pracy zdalnej (3,55); projektowanie, implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych (3,53), a także praktyczna znajomość regulacji prawnych związanych z pracą zdalną (3,50).

Jeśli chodzi o dłuższą perspektywę czasową (3-5 lat), z ankiet wynika, że kompetencje, które stały się obecnie istotne, nie utracą swojego znaczenia. Wręcz przeciwnie, zapotrzebowanie na nie będzie nadal rosło. Wyniki zapotrzebowania na te kompetencje zawierają się między 3,60 a 3,86. Oprócz powyższych, do listy strategicznych obszarów kompetencyjnych w tym zestawieniu doszła obsługa klienta w trybie zdalnym (drugie miejsce – 3,80). Na znaczeniu zyskało zarządzenie projektami w trybie pracy zdalnej (pierwsze miejsce – 3,86), straciły swoje pozycje natomiast: zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należyta weryfikacja tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu (trzecie miejsce – 3,66); projektowanie i implementacja procedur cyberbezpieczeństwa w zakresie pracy zdalnej (czwarte miejsce – 3,62), a także projektowanie, implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych (piąte miejsce – 3,60).

Respondenci zostali również zapytani o trudność w pozyskaniu pracowników o określonych kompetencjach. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że kompetencje antyCovidowe nie są szczególnie trudne do zdobycia, bowiem wyniki dla pięciu pierwszych pozycji na liście najtrudniejszych do pozyskania kompetencji wynoszą niewiele powyżej 3,00, czyli wartości środkowej w przyjętej skali, a dokładnie zawierają się w przedziale od 3,27 do 3,40. Zatem pierwsza trójka w tym zestawieniu przedstawia się następująco: projektowanie i implementacja procedur cyberbezpieczeństwa w zakresie pracy zdalnej (również nr 1 w zestawieniu najbardziej poszukiwanych obecnie kompetencji – 3,40); praktyczna znajomość regulacji prawnych związanych z pracą zdalną (3,38), a także zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należyta weryfikacja tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu (3,31). Natomiast do pierwszej piątki awansowały: umiejętność tworzenia nowych metod ciągłości działania z uwzględnieniem zagrożeń epidemiologicznych (czwarte miejsce – 3,30) oraz znajomość zasad prowadzenia głosowań zdalnych i zapewnienie bezpieczeństwa systemów do głosowań (piąte miejsce – 3,27).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020