Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy 10-11 czerwca do udziału w XIII edycji konferencji „Bezpieczeństwo w Internecie”, którą współorganizuje Polskie Towarzystwo Informatyczne i Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

W ramach projektu mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 dla sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo zakontraktowano wsparcie na poziomie 3 293 220 zł. Łącznie, w okresie rekrutacji, zostało złożonych 131 wniosków na kwotę 4 220 330 zł. Umowy podpisano z 102 mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami z terenu całej Polski. Obecnie z usług rozwojowych zgłosiło skorzystanie i skorzystało 290 osób na kwotę ok. 1,7 mln.

Najczęściej wybierane zagadnienia z Bazy Usług Rozwojowych dotyczą:

 • bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych 
 • implementacji i migracji danych do rozwiązań chmurowych
 • podstaw konfigurowania systemów i instalowania aplikacji do pracy zdalnej

 Przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia zyskują:

 • dofinansowanie do 80% kosztów szkoleń
 • rozwój zawodowy i wzrost kompetencji pracowników
 • wsparcie działań w czasie pandemii

 Szkolenia odbywają się po rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, która na podstawie przeprowadzonych analiz sektora, zarekomendowała udzielanie takiego wsparcia szkoleniowo-doradczego, w ramach Działania 2.21 POWER

 Realizacja usług rozwojowych ma na celu poprawę dopasowania kompetencji do zdiagnozowanych potrzeb sektora, wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji, których szczegółowy zakres jest określony w Rekomendacji Nr 2/20202 Sektorowej Rady Ds. Kompetencji Telekomunikacja I Cyberbezpieczeństwo.

Środki można wydatkować do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacjewww.marr.pl/telekomunikacjacovid/

Jak bardzo kolejna fala cyfryzacji zmieni nasz świat? Jakie technologie odegrają w tym najistotniejszą rolę? Z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprasza 25 maja na wyjątkową konferencję online „Polska w technosferze przyszłości. Zaprezentowane zostaną na niej najważniejsze trendy technologiczne, które będą kształtowały naszą przyszłość. Zaproszeni eksperci nakreślą możliwości informatyki kwantowejsztucznej inteligencji, a także najistotniejsze kwestie związane z cyberbezpieczeństwem.

Kontekstem dla  rozważań będzie twórczość Stanisława Lema, którego 100-lecie urodzin obchodzimy w tym roku. Najważniejsze motywy z powieści i opowiadań naszego wybitnego futurologa przypomni prof. Lech Giemza z Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Lemowska wizja rozwoju technologicznego i społecznego może pomóc nam ocenić zmiany już zachodzące i wyobrazić sobie świat jutra. Czy my dzisiaj lepiej prognozujemy wizję tego świata niż Lem w swoich książkach? Czy będziemy tylko konsumentami tego rozwoju, czy możemy być jego współtwórcami? Rozpoczynamy cykl spotkań na temat technologii informatycznych, które będą tą nadchodzącą rzeczywistość tworzyły – deklaruje Prezes PTI Wiesław Paluszyński.

Do współpracy w ramach konferencji zaproszono informatyków reprezentujących różne generacje i rozmaite środowiska – naukowców, praktyków związanych z biznesem, a także ekspertów administracji państwowej. Program konferencji zakłada w każdym z bloków tematycznych wykład wprowadzający, a następnie dyskusję panelową.

W ramach projektu mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 dla sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo zakontraktowano wsparcie na poziomie 3 293 220 zł.

Łącznie, w okresie rekrutacji, zostało złożonych 131 wniosków na kwotę 4 220 330 zł. Umowy podpisano z 102 mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami z terenu całej Polski. Dzięki temu wsparciu ma zostać przeszkolonych 442 pracowników firm z branży.

Na dzień dzisiejszy ze szkoleń skorzystało 200 osób. Uczestnicy wybierają usługi z Bazy Usług Rozwojowych. Największą popularnością cieszą się następujące tematy:

 • zarządzanie rozwiązaniami do pracy zdalnej
 • podstawy konfigurowania systemów i instalowania aplikacji do pracy zdalnej
 • zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu

Przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia cenią sobie m.in.:

 • możliwość dofinansowania do 80% kosztów szkolenia
 • rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji pracowników
 • wsparcie działań w czasie pandemii
 • możliwość przeprowadzenia elektronicznie całego procesu wnioskowania i realizacji wsparcia.

Szkolenia odbywają się po rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, która na podstawie przeprowadzonych analiz sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, zarekomendowała udzielanie takiego wsparcia szkoleniowo-doradczego, w ramach Działania 2.21 PO WER

Działanie ma na celu poprawę dopasowania kompetencji do zdiagnozowanych potrzeb sektora, poprzez realizację usług rozwojowych, wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji, których szczegółowy zakres jest określony w Rekomendacja Nr 2/20202 Sektorowej Rady Ds. Kompetencji Telekomunikacja I Cyberbezpieczeństwo.

Środki można wydatkować do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacjewww.marr.pl/telekomunikacjacovid/

W ramach projektu Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, przeprowadzony zostanie kolejny cykl warsztatów merytorycznych dla Członków Rady oraz ekspertów branżowych.

Cykl obejmować będzie cztery warsztaty:

 1. Ekosystem kompetencyjny i potrzeby biznesu w kształceniu przyszłych kadr dla branży Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.
 2. Kompetencje miękkie i jak je kształtować dla branży Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.
 3. Dobre praktyki - przykład ze strony biznesu i środowisk akademickich w kontekście Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa.
 4. Regulacje – zmiany oraz wpływ zmian na kształcenie i potrzeby kompetencyjne w sektorze Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Celem pierwszego warsztatu pt. Ekosystem kompetencyjny i potrzeby biznesu w kształceniu przyszłych kadr dla branży Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo będzie wskazanie kluczowych kompetencji w branży TCB, wstępne określenie jakościowo-ilościowych potrzeb kompetencyjnych oraz uchwycenie tendencji na rynku pracy w tym sektorze. Celem warsztatu jest także identyfikacja potrzeb kompetencyjnych branży TCB, w tym oczekiwań pracodawców wobec absolwentów. Wiele uwagi podczas warsztatów zostanie poświęcone kwalifikacjom rynkowym z obszaru cyberbezpieczeństwa dostępnym w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz Ustawie o ZSK.

Warsztat odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. w godz. 12:00 – 14:00 online

Do udziału w warsztacie serdecznie zapraszamy przedstawicieli Członków Sektorowej Rady i innych ekspertów branży, przede wszystkim zajmujących się polityką kadrową (HR) w firmach, którzy podczas prac warsztatowych będą mogli efektywnie współdziałać na rzecz określenia specjalistycznych potrzeb kompetencyjnych branży TCB, a także wszystkich tych, którzy chcieliby włączyć się w opracowanie ekosystemu kompetencyjnego dla tego sektora.

Materiał przygotowawczy zostanie przekazany uczestnikom warsztatów jeszcze przed spotkaniem.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Maciejem Wnukiem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do udziału w konferencji: PROJEKT DYREKTYWY NIS 2 A KRAJOWE PROCESY LEGISLACYJNE Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Loading...
/

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020