Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Do 20 grudnia 2021 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Pracodawca Jutra 2021. Jest to świetna okazja, aby wyróżnić firmy, które realizują programy podnoszenia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Przeznaczony jest dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, w których po 1 stycznia 2019 roku realizowano inicjatywy edukacyjne.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

  • „Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu pomocy w rozwoju zawodowym pracowników, rozwoju kompetencji miękkich, systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje;
  • „Dojrzałe Kompetencje” – inicjatywy z zakresu programów rozwojowych dedykowanych grupom pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników, programy mentorskie polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku powyżej 50 roku życia;
  • „Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi, tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych/staży/konkursów dla uczniów, zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli, w ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, planowane jest przeprowadzenie do końca 2021 r. trzech warsztatów.

Cykl warsztatowy obejmować będzie trzy wydarzenia w formule online:

1.       Dobre praktyki - współpraca edukacji i biznesu z sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

6 grudnia br. w godz. 14:30 – 16:00

2.       Kompetencje niezbędne do realizacji przez branżę telekomunikacyjną zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa w kontekście nowych technologii i zagrożeń cyberbezpieczeństwa

14 grudnia br. w godz. 14:00 – 16:00

3.       Kompetencje niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w chmurze

15 grudnia br. w godz. 10:00 – 12:00

Zapraszamy do rejestracji na wszystkie warsztaty TUTAJ

Zachęcamy do lektury raportu „Pokolenia – solidarni w rozwoju”, wydanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundację im. Stefana Batorego, gdzie pokazano zagrożenia i wyzwania w rozwoju Polski oraz przedstawiono alternatywną wobec obecnej wizję polityki gospodarczej.

W czwartek 18 listopada 2021 r. odbyła się konferencja naukowa pt.: „Certyfikacja w systemie cyberbezpieczeństwa”. Organizatorami wydarzenia byli: Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katedra Prawa Informatycznego WPiA UKSW oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne.

 Spotkanie w formule online zostało podzielone na dwie sesje: „Stan i perspektywy regulacji cyberbezpieczeństwa” oraz „Nowe problemy certyfikacji cyberbezpieczeństwa”. W trakcie pierwszej omówiono m.in. zakres zmian w najnowszym projekcie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa czy ramy certyfikacji w Akcie o cyberbezpieczeństwie.

 - W projekcie nowelizacji ustawy o KSC znalazły się przepisy zwiększające spójność regulacji krajowej z europejską. Jednak niektóre zmiany mogą nie być trwałe. W unijnym rozporządzeniu ENISA z 2019 r. i w naszym krajowym projekcie ustawy utrzymano podział na operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych. Natomiast w projekcie dyrektywy NIS 2 z 2020 r. te kategorie pominięto i zastąpiono podziałem na podmioty niezbędne i istotne. Potrzebna jest też spójność z innymi ustawami i nie wprowadzanie nowych określeń, np. przestrzeń wirtualna, jeśli można użyć terminu mającego już definicję prawną, jak np. cyberprzestrzeń. Są to kwestie na które warto zwrócić uwagę - powiedziała prof. Grażyna Szpor, UKSW.

 Europejskie ramy certyfikacji cyberbezpieczeństwa określają mechanizm ustanawiania europejskich programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa i potwierdzania, że produkty, usługi i procesy ICT, które oceniono zgodnie z tymi programami, są zgodne z określonymi wymogami bezpieczeństwa mającymi na celu zabezpieczenie dostępności, autentyczności, integralności lub poufności przechowywanych, przekazywanych lub przetwarzanych danych bądź funkcji lub usług oferowanych albo dostępnych za ich pośrednictwem w trakcie całego cyklu życia.

 

 
UWAGA! Termin składania aplikacji do konkursu „Pracodawca Jutra 2021” został wydłużony.
Nowy termin to 20 grudnia 2021 r.
Więcej informacji o konkursie:

Wyższa Szkoła Humanitas, Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas, Sektorowa Rada ds. Kompetencji-Informatyka, Akademia Sztuki Wojennej, Instytut Twórczej Integracji, Instytut Badań i Rozwoju EDUTECH

serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową EDUKACJA 4.0 – DOKĄD ZMIERZAMY? Superwizja kompetencji kluczowych

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020