Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje w najbliższym czasie ogłoszenie kolejnych rund konkursu na wybór operatorów projektów szkoleniowo-doradczych. W związku z tym PARP zwróciła się z prośbą o przygotowanie rekomendacji dotyczących szkoleń, m.in. do Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo, którą prowadzi PTI wraz z PIIT-em.

W celu opracowania rekomendacji Rada planuje:

  1. Przeprowadzenie ankietowego badania sektora;
  2. Prace analityczno-warsztatowe Członków Rady i ekspertów
  3. Końcowe prace analityczne i redakcyjne.

W imieniu Rady będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie ankiety i rozpropagowanie jej w swoim środowisku. Prosimy o jej wypełnienie do 9 września (tj. do najbliższej środy).

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, w dniu 7 sierpnia b.r., w godzinach 10.00 - 14.30, na platformie komunikacyjnej MS Teams PTI.

Konferencja ma charakter naukowy i dotyczy cyberbezpieczeństwa w aspektach prawnych, organizacyjnych i technicznych.

Osoby, które chcą wziąć udział w obradach powinny zgłaszać swoje uczestnictwo na adres mailowy: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udział jest bezpłatny.

 

Zapraszamy na konferencję LEKSYKON CYBERBEZPIECZEŃSTWA, która odbędzie się w formule zdalnej w godz. od 10 do 13.

Organizatorami wydarzenia są:  Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne. Nad merytoryką i logistyką czuwa Komitet ds. Rozwiązań Legislacyjnych Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Osoby, które chcą wziąć udział w obradach powinny zgłaszać swoje uczestnictwo na adres mailowy Rady: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Utworzenie i prowadzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo jest zgodne z celami sformułowanymi w statucie PTI: popieraniem doskonalenia kwalifikacji członków stowarzyszenia oraz całego środowiska informatyków, dbałością o wysoki poziom zawodowy informatyków oraz  o poziom powszechnej edukacji informatycznej w kraju. Opisanymi w statucie środkami osiągania tych celów jest m.in. prowadzenie działalności szkoleniowej, a także analizowanie i opiniowanie dokumentów dotyczących edukacji informatycznej oraz współdziałanie w ich tworzeniu.

Polskie Towarzystwo Informatyczne w partnerstwie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji wzięło udział w konkursie w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurs miał na celu wyłonić podmioty, które będą mogły stworzyć i zapewnić funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Pierwsze, Inauguracyjne Posiedzenie Rady ds Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo odbyło się w dniu 23 kwietnia 2020 roku.

Po tym jak w dniu 23 kwietnia 2020 r. Rada SRTCB wybrała władze, spośród swojego 33 osobowego grona Członków Rady, obecnie uruchamiana jest praca jej wewnętrznych struktury merytorycznych w celu realizacji założonych planów działania. Wybrane Prezydium Rady to:

Wiesław Paluszyński – Przewodniczący Rady

oraz Wiceprzewodniczący: Tomasz Chomicki, Paweł Kostkiewicz, Wojciech Maciejczak, Beata Ostrowska, Jarosław Pazgrat, Magdalena Polak, Grażyna Szpor.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020